Realizacja nadzorów archeologicznych i badań archeologicznych  (m. in. wyprzedzających, sondażowych, ratowniczych)

Nadzory archeologiczne oraz badania archeologiczne zwyczajowo poza celami naukowymi realizuje się dla potrzeb nowo powstających inwestycji. W szczególności, gdy na konkretnym obszarze istnieje strefa ochrony konserwatorskiej obejmująca stwierdzone wcześniej stanowiska archeologiczne. W takich przypadkach przy pracach ziemno – budowlanych należy zapewnić obecność archeologa nadzorującego przebieg inwestycji. Archeolog działa w oparciu o pozwolenia wydawane przez Właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Informacje pod nr tel. (32) 363 45 11

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status