MDK Kazimierz – Sosnowiecki Program Wspierania Inicjatyw Kulturalnych – edycja II/2023

MDK Kazimierz – Sosnowiecki Program Wspierania Inicjatyw Kulturalnych – edycja II/2023

Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji Sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, który rozpoczął się w 2016 roku.

Pogram ten to inicjatywa, której celem jest:
– rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta Sosnowca,
– inspirowanie społeczności lokalnej do odbioru i aktywnego uczestniczenia w przedsięwzięciach kulturalnych,
– promocji walorów artystyczno-kulturalnych miasta Sosnowca,
– rozwoju inwencji twórczej w dziedzinie kultury,
– wspierania przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym.

Wnioski oceniać będzie komisja. Pod uwagę będą brane walory kulturalne przedsięwzięcia oraz jego znaczenie dla społeczności lokalnej, oryginalność i kreatywność inicjatywy kulturalnej.

Wsparcie nie będzie wiązało się z bezpośrednim przekazaniem pieniędzy wybranej przez komisję osobie – wybrane projekty/pomysły będą realizowane we współorganizacji z MDK „Kazimierz”.

Pomiędzy organizatorem programu (czyli MDK „Kazimierz”) a wnioskującym będzie zawierana umowa cywilnoprawna, tj. odpowiednio w przedmiocie współorganizacji lub współpracy przy realizacji przedsięwzięcia kulturalnego. Każda umowa będzie szczegółowo określać zobowiązania stron w zakresie przeprowadzenia przedsięwzięcia kulturalnego.

Termin składania wniosków – 29 marca 2023 r. godz. 15:00

Termin realizacji przedsięwzięcia – do dnia 30 czerwca 2023 r. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać wydłużony.

Informacje szczegółowe

Posted by admin in 2023, Aktualności
Między dniem a nocą. Damian Pacha – malarstwo

Między dniem a nocą. Damian Pacha – malarstwo

Prace prezentowane na ekspozycji powstały w okresie ostatnich lat. Są efektem licznych podróży autora po Polsce; bliskich – wycieczek rowerowych z rodziną po Zagłębiu Dąbrowskim, wakacji ze znajomymi spędzanych w różnych regionach kraju, wyjazdów plenerowych z młodzieżą z Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Każdy wyjazd z domu był dla Damiana Pachy źródłem tematów, inspiracją twórczą. Pomysł na nowy obraz, jego koncepcja rodziła się w dzień, zaś realizacja odbywała się najczęściej w nocy, stąd wziął się również tytuł wystawy.

Tematem jest pejzaż. Eksploatowany od wieków, do dzisiaj inspiruje artystów i wywołuje doznania estetyczne u odbiorców. Obrazy przedstawiają polskie krajobrazy od Sudetów na południu, po wybrzeże Bałtyku. Trzon ekspozycji stanowią 38 obrazy w formacie ok. 25cm x17cm, malowane na dębowych deskach. Uzupełnieniem są prace, w różnych formatach, malowane na płótnie.

Wybór deski jako tworzywa wziął się z przypadku, podczas urlopu z przyjaciółmi w 2010 roku w Międzygórzu, w Kotlinie Kłodzkiej. Po tygodniu D. Pacha nie mógł znieść dłużej wakacyjnego lenistwa i poczuł imperatyw natychmiastowej twórczej pracy. Przybory malarskie, jak zwykle miał przy sobie, zaś jedynym dostępnym tworzywem w „leśnej głuszy” były zgromadzone w drewutni dębowe deski. Okazały się idealnym materiałem dla artysty. Do dzisiaj, już świadomie, chętnie wybiera deski, tworząc swoje obrazy. Niewielkie formaty prac pozwalają mu na pozyskiwanie materiału z odpadów, ścinek powstałych przy produkcji np. dębowych parkietów.

Olgierd Dziechciarz, dziennikarz, prozaik, także sąsiad D. Pachy zwrócił uwagę na jego lekką i finezyjną technikę malarską, a także stonowaną kolorystykę obrazów, która sugeruje dziwną porę, coś między dniem a nocą. Czy to prawda? Osąd należy do odbiorców.

Wystawa potrwa od 09.03 do 16.04.2023 w Galerii Trójkąt w Kole.

Posted by admin in 2023, Aktualności

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu 21 lutego będzie czynne do g.15.30. Za zmianę przepraszamy.

Posted by admin in 2021
BITWA O SOSNOWIEC – REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA W 160. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

BITWA O SOSNOWIEC – REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA W 160. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Celem projektu „Bitwa o Sosnowiec – rekonstrukcja historyczna w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego”, jest popularyzacja chwalebnej bitwy stoczonej w nocy z 6 na 7 lutego
1863 r. między polskimi oddziałami powstańców płk. Apolinarego Kurowskiego i rosyjskim posterunkiem na dworcu sosnowieckim. Powstańcy zdobyli wówczas stację kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i opanowali cały tzw. trójkąt graniczny, organizując na wyzwolonym obszarze polską administrację. Był to jedyny skrawek wolnej Polski opierający się o granicę z Prusami i Austrią. Epizod ten, który przeszedł do historii pod nazwą „Bitwy o Sosnowiec”, miał bardzo duże znaczenie wojskowo-strategiczne, ale także propagandowe, gdyż zachęcił rzesze młodych ludzi z Królestwa Polskiego i ziem zaborów pruskiego oraz austriackiego do wstępowania w szeregi oddziałów insurgentów z nadzieją na dalsze sukcesy.

Widowisko, w którym weźmie udział około 9 profesjonalnych grup rekonstrukcji historycznej, odbędzie się w 4 czerwca 2023 r. (niedziela) o godz. 14.15 – na jednym z terenów rekreacyjnych Sosnowca, na tzw. Górce Środulskiej.

W organizację wydarzenia zostaną zaangażowani wolontariusze – młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (Partner projektu). Uczniowie przebiorą się
w kostiumy z epoki, wypożyczone przez szkołę i wezmą udział w rekonstrukcji, wcielając się w role ówczesnych mieszkańców Sosnowca, zarówno zwykłych jego mieszkańców, jak również osób pełniących pewne role społeczne, wojskowe, administracyjne, np. żandarmów, kupców i inne. Młodzież weźmie także udział w przygotowanie wydarzenia, angażując się między innymi w kolportaż materiałów promocyjnych.

Nadzór merytoryczny nad całością prowadzonych działań i ich zgodność historyczną będzie sprawował prof. dr hab. Dariusz Nawrot, Dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego, działającego
w strukturach Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BIURA „NIEPODLEGŁA” W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO „POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864”

Dofinansowanie: 43.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 56.570,00 zł

Posted by admin in 2021
w dniach 16,17 luty muzeum czynne do g. 15.30

w dniach 16,17 luty muzeum czynne do g. 15.30

Informujemy, że z przyczyn technicznych Muzeum w dniach 16,17 luty będzie czynne do g. 15.30.

18, 19 lutego będzie nieczynne. Za zmianę przepraszamy.

Posted by admin in 2021
XXV Sosnowieckie Spotkania Artystyczne „Dezyderata”

XXV Sosnowieckie Spotkania Artystyczne „Dezyderata”

Od 2 marca do 16 kwietnia 2023 roku zapraszamy do Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu na wystawę będącą podsumowaniem XXV Sosnowieckich Spotkań Artystycznych, które odbyły się w 2022 roku w Krynicy Zdroju. Prezentujemy dzieła 25 zaproszonych artystów pracujących w różnych technikach – malarzy, fotografików, rzeźbiarzy

Wernisaż wystawy odbędzie się 2 marca o godzinie 18.00

Judyta Bernaś
Paweł Dusza
Iwona Germanek
Arkadiusz Gola
Krzysztof Gołuch
Ewa Jędryk-Czarnota
Marcin Korek
Piotr Kossakowski
Ewa Kozera
Jerzy Łakomski
Katarzyna Łata
Arkadiusz Ławrywianiec
Beata Mendrek
Paweł Mendrek
Damian Mickoś
Jacek Mrozowski
Kamil Myszkowski
Zbigniew Podsiadło
Krzysztof Rzeźniczek
Irena Skalik
Teresa Solarz
Maciej Stobierski
Paweł Więcławek
Jagoda Woźny
Ewa Zawadzka

Posted by admin in 2023, Aktualności
Kongres „Metropolia Kultury” – ankieta dla pracowników kultury – instytucji, organizacji i grup nieformalnych z woj. śląskiego

Kongres „Metropolia Kultury” – ankieta dla pracowników kultury – instytucji, organizacji i grup nieformalnych z woj. śląskiego

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, na zlecenie Urzędu Miasta Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przygotowuje aplikację Katowic i GZM do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.
Naszym celem jest stworzenie aplikacji uwzględniającej głos całego środowiska kreatywnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pragniemy, aby ten głos wybrzmiał podczas Kongresu „Metropolia Kultury”, który planujemy zorganizować w terminie od 19 do 20 października 2023 roku w Sosnowcu.
Dlatego przekazujemy Państwu ankietę, której wyniki będą podstawą do stworzenia programu Kongresu.
Ankieta dotyczy potrzeb, problemów i obszarów ważnych dla sektora kultury. Jest adresowana do pracowników sektora kultury – instytucji, organizacji, grup nieformalnych z woj. śląskiego. Ankieta jest anonimowa.
Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety i przekazanie jej dalej.
Organizatorzy Kongresu: Miasto Sosnowiec, Miasto Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
W przypadku pytań – prosimy o kontakt: badania@miasto-ogrodow.eu
Posted by admin in 2023, Aktualności
Wystawa: Wojciech Prażmowski – „Sny ze srebra”

Wystawa: Wojciech Prażmowski – „Sny ze srebra”

Przedłużamy ekspozycję wystawy „Sny ze srebra”. W związku z wciąż dużym zainteresowaniem ekspozycja zostaje przedłużona do 12 lutego 2023 roku
Wystawa w ramach XXXI FESTIWAL ARS CAMERALIS
Wojciech Prażmowski – „Sny ze srebra”
Kurator: Marek Zieliński
Miejsce: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu
Wstęp na wernisaż jest wolny, później zgodnie z ofertą Muzeum
Wystawa potrwa do 12 lutego 2023

Wystawa retrospektywna Wojciecha Prażmowskiego. Absolwenta Szkoły Fotografii Twórczej w Brnie i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Profesora doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki filmowej. Wykładowcy na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i Warszawie oraz PWSFTviT w Łodzi (do 2019). Członka Związku Polskich Artystów Fotografików. W 2009 roku odznaczonego Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

„Sny ze srebra” to blisko 200 prac stanowiących przekrój twórczości artysty – od pierwszych fotografii z 1968 roku po najnowsze dzieła. Zaprezentujemy fotografie i „foto – obiekty”, cykle: „Album rodzinny”, „Ogrody polskie”, „Bardzo martwe natury” „Biało-Czerwono-Czarne”, „Tribute to”, „L’Ange Brise” i inne, a oprócz prac artysty zobaczymy wybrane przez niego dzieła innych twórców – mistrzów, przy-jaciół i uczniów – jako appendix do wystawy pojawią się:

Aleksander Błoński / Rafał Chmielewski / Pierre Devin / Anna Fedisz / Flor Garduño / Mariusz Hermanowicz / Ryszard Horowitz / Waldemar Jama / Jerzy Lewczyński / Roman Łuszczki / Katarzyna Madziała / Françoise Nuñez / Louis Gonzales Palma / Bernard Plossu / Anna Sielska / Tomek Sikora / Viera Slavikova / Antanas Sutkus / Zofia Rydet / Dominika Truszczyńska / Takuya Tsukahara / Krzysztof Wojciechowski

Tytuł wystawy nawiązuje do „Przedświtu” Zygmunta Krasińskiego: „Rzeczywistość się pomału / W świat przemienia ideału, / W sen ze srebra i kryształu. / Daj mi teraz marzyć, daj!”, który pojawia się nie bez powodu — Wojciech Prażmowski pochodzi bowiem z Częstochowy, oddalonej od słynnego Złotego Potoku Krasińskich o kilkanaście kilometrów. „Sny ze srebra” można potraktować jako kolejny etap podróży, podczas której przekroczymy horyzonty tego, co uchwytne i świadome, błądząc po płaszczyznach marzeń i docierając do kresów podświadomości.

„Czasami wydaje mi się, że niektóre moje fotografie już kiedyś, wcześniej widziałem. Nie wiem, kiedy to było, ale są mi zaskakująco znajome i bliskie. Tak, jakbym tam był, stał w pobliżu i przyglądał się.

Na potwierdzenie, że naprawdę tam byłem, że wszystko już kiedyś zdarzyło się – pozostało mi kilka obrazów (właściwie ich strzępy i okruchy), które teraz przywołuję.

Być może robię jedną i tę samą fotografię o przemijaniu”.

/ Wojciech Prażmowski, „Pierwsza Światowa Wystawa Zdjęć Zepsutych”, kurator: Marek Grygiel, premierowy pokaz: Mała Galeria ZPAF, Warszawa, 1988

Artysta reprezentuje nurt fotografii kreacyjnej. Jest twórcą „foto — obiektów”, które mogą być prezentowane jako samoistne dzieła sztuki lub być wykorzystane do wykonania „fotografii inscenizowanej”. W ramach wystawy zostaną zaprezentowane między innymi efekty podróży artysty śladami Gombrowicza i Miłosza, a także fotografie z cyklu „Południe” czy „Biało-czerwono-czarna”.
Organizatorzy:
Województwo Śląskie, Instytucja Kultury Ars Cameralis, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Urząd Miasta Sosnowiec
Partner:
Fototapeta
ZAIKS
Mecenasi Muzeum:
Vitkovice Milmet, Fakop
więcej wydarzeń w ramach XXXI Festiwalu Ars Cameralis  
Posted by admin in 2023, Aktualności
160. rocznica powstania styczniowego. Bitwa o Sosnowiec

160. rocznica powstania styczniowego. Bitwa o Sosnowiec

Przed dworcem głównym w Sosnowcu stanęła wystawa planszowa przygotowana przez Instytut Zagłębia Dąbrowskiego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu opowiadająca o wydarzeniach powstania styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim i bitwie o Sosnowiec. Jest to jedno z działań jakie podejmujemy, aby zachować pamięć o powstaniu i powstańcach w 160. rocznicę zrywu.
W niedzielę 5 stycznia 2023 roku przed dworcem odbędą się uroczystości rocznicowe oraz zorganizowana przez Instytut i pod kierownictwem prof. Dariusza Nawrota rekonstrukcja historyczna bitwy o Sosnowiec.
Do nabycia w sklepie muzealnym jest także nowa publikacja profesora wydana przez muzeum – „Wyprawa Apolinarego Kurowskiego do Zagłębia Dąbrowskiego i wyzwolenie trójkąta granicznego w lutym 1863 roku.”, przybliżająca wydarzenia z okresu powstania styczniowego, kiedy w czasie wyprawy Apolinarego Kurowskiego do Zagłębia Dąbrowskiego zdobyto stację Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Sosnowcu i opanowano cały tzw. trójkąt graniczny.
Posted by admin in 2023, Aktualności
Spotkanie autorskie z Wojciechem Prażmowskim. Promocja albumu „Sny ze srebra”

Spotkanie autorskie z Wojciechem Prażmowskim. Promocja albumu „Sny ze srebra”

W czwartek 2 lutego 2023 roku o godz. 17.30 zapraszamy do Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu na wyjątkowe wydarzenie – spotkanie autorskie z Wojciechem Prażmowskim oraz oprowadzanie po wystawie „Sny ze srebra”. Podczas spotkania, które poprowadzi kurator wystawy – dyrektor Instytucji Kultury Ars Cameralis – Marek Zieliński, odbędzie się także promocja albumu towarzyszącego wystawie oraz pokaz filmu dokumentalnego o artyście pt.: „Pod drzewem” zrealizowanego w 2022 r. przez Pawła Duszę.

Wystawa prac Wojciecha Prażmowskiego „Sny ze srebra” zostaje przedłużona i będzie dostępna do niedzieli, 5 lutego 2023 roku.

Album „Sny ze srebra” to przekrojowy, retrospektywny album fotograficzny jednego z najbardziej znanych polskich artystów zajmujących się fotografią kreacyjną. Publikacja towarzyszy wystawie o tym samym tytule zorganizowanej w 2022 roku w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu we współpracy z Instytucją Kultury Ars Cameralis w ramach XXXI Festiwalu Ars Cameralis.
Jednak „Sny ze srebra” to dużo więcej niż katalog wystawy. Na 400 stronach najwyższej jakości kredowego, satynowego papieru znalazły się reprodukcje wybranych przez autora prac, wykonane z największą starannością, według najlepszych wzorców sztuki drukarskiej.
Wyjątkowa współpraca artysty z kuratorem wystawy Markiem Zielińskim, autorami tekstów oraz projektantką sprawiła, że publikacja jest dziełem niezwykłym nie tylko pod względem treści i formy, ale także osobistego zaangażowania artysty. Wojciech Prażmowski czuwał bowiem nad każdym z etapów powstawania albumu.
Autorzy tekstów: Marek Zieliński, Katarzyna Wielechowska, Barbara Major, Milena Rosiak oraz Marek Grygiel
Projekt graficzny i skład: Katarzyna Wolny-Grządziel
Wydawca: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu & Instytucja Kultury Ars Cameralis
Format: 228×260 mm
Liczba stron: 400
Partnerzy:
ZAiKS
Fototapeta
Posted by admin in 2023, Aktualności
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status