Powstanie na Nowym Śląsku – widowisko historyczne

5 czerwca 2022 r. w godzinach 15.30-17.00 zapraszamy na Górkę Środulską w Sosnowcu na widowisko historyczne poświęcone wydarzeniom sprzed 215 lat, kiedy mieszkańcy dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego chwycili za oręż, by u boku Napoleona wywalczyć niepodległą ojczyznę. Weźmie w nim udział 100 rekonstruktorów w historycznych mundurach, w tym kawalerzyści i artylerzyści. Będzie też sam cesarz Francuzów. Rekonstrukcja będzie dotyczyła wydarzeń na Nowym Śląsku (dzisiejsze Zagłębie Dąbrowskie) w latach 1806/1807, kiedy po wkroczeniu na ziemie zaboru pruskiego zwycięskich wojsk Napoleona, także w tym regionie chwycono spontanicznie za broń. Kolejne sceny będą dotyczyły wydarzeń związanych z próbą pacyfikacji powstania przez oddziały pruskie z Górnego Śląska (najazd na dwór w Pogoni), następnie formowania oddziałów wojsk polskich (rekrutacja ochotników i szkolenie), a w końcu walk z Prusakami, aż do zwycięskiego zakończenia kampanii 1807 r. (w tym kulminacyjna bitwa). To w efekcie powstania z 1806/1807 r., mimo, że Nowy Śląsk pozostał po Tylży w granicach Prus, Napoleon wsparł roszczenia władz polskich i ostatecznie w listopadzie 1807 r. ziemie te weszły w skład Księstwa Warszawskiego