SĄSIEDZI IRENA SKALIK – malarstwo/DARIUSZ KINDLER – fotografia

22.09-20.11.2022

Tematem ekspozycji jest miasto, ściślej architektura, widziana oczyma każdego z nich inaczej.
W fotografiach Dariusza Kindlera jest to architektura nowoczesna, odzwierciedlające dynamikę współczesnego świata i jego fascynacje.
Skupia się na fragmentach architektonicznej bryły, pokazuje ją w różnych ujęciach, kadrując tak, by zawsze korespondowała z niebem,
kosmosem, nieskończonością. Prace zadziwiają kolorem, nasyceniem barw, nasuwają skojarzenia z fotografią reklamową, ale jest to
celowy zabieg artystyczny, który stoi w kontrze do malarstwa Ireny Skalik.

Obrazy artystki są monochromatyczne. Dominują w nich walory czerni, bieli i szarości. Kolor pojawia się wyłącznie incydentalnie.
Dla niej miasto, architektura znaczą coś innego. Nie wybiera atrakcyjnych wizualnie obiektów, raczej te urbanistycznie i funkcjonalnie
istotne, odbiegające od obowiązującej estetyki.
Prezentowane na obrazach przejścia podziemne, klatki schodowe, budynki, osiedlowe aleje przedstawiane są w porze wieczornej i nocnej.
Dominują surowe formy, podkreślone linią prostą. Nie widać w nich bezkresu nieba. Patrząc na nie, nie odczuwamy oczywistej radości,
raczej melancholię, może smutek?

Feeria barw – czerń i biel, niebo – ziemia, optymizm – melancholia. Kontrasty stanowią widoczny motyw ekspozycji. Chociaż w żadnej
pracy nie pojawia się człowiek, najwyżej zaznaczone sylwetki, przyświeca im głęboki humanizm, podziw dla ludzkiej wyobraźni, ale także
kruchości i smutku jego egzystencji.

Ekspozycja w Galerii Trójkąt w Kole będzie prezentowana do 20 listopada 2022.