Dział sztuki

W kolekcji Działu Sztuki znajduje się kilkaset obiektów z zakresu malarstwa, grafiki i rysunku oraz fotografii. Ramy czasowe wyznacza z jednej strony dwudziestolecie międzywojenne (m.in. Władysław Araszkiewicz, Stefan Anders, Wacław Pilecki, Michał Stańko, Bogna Krasnodębska-Gardowska) z drugiej współczesność XXI stulecia. Najwięcej prac pochodzi z okresu powojennego z wybitnymi przedstawicielami Grupy Krakowskiej, takimi jak: Jadwiga Maziarska, Janina Kraupe, czy Andrzej S. Kowalski. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja prac prezentująca dorobek członków Grupy „Zagłębie” (Romana Chruściela, Eugeniusza Chmiela, Stefana Chorembalskiego, Mariana Maliny, Wandy Zbyszewskiej) oraz artystów tworzących w tym regionie, jak: Jacek Rykała, Ewa Zawadzka, Roman Kalarus, Czesław Gałużny, Grażyna Figiel, Andrzej Czarnota, Ewa Jędryk-Czarnota, Barbara Popczyk. A także prace malarskie, graficzne i fotograficzne uczestników corocznych Sosnowieckich Spotkań Artystycznych (m.in. Dominika Kowynia, Judyta Bernaś, Joanna Zdzienicka, Piotr Kossakowski, Michał Minor, Jerzy Łakomski, Zbigniew Podsiadło, Stanisław Michalski, Katarzyna Łata-Wrona, Marek Bebłot i wielu innych).

Dział posiada największą w kraju kolekcję prac wybitnego grafika Mariana Maliny (1922-85), która obecnie liczy 139 obiektów: grafik, rysunków, pasteli, obrazów olejnych oraz matryc graficznych i jest reprezentatywna dla całej twórczości artysty. W jej zbiorach są pierwsze prace szkolne z 1938 roku obrazy z lat 1940-1950 i kolekcja grafik z lat 1948-1980 od pierwszych prób w litografii, poprzez drzeworyt, linoryt do najbardziej charakterystycznej techniki graficznej, którą wynalazł – cellografii.

Nasi artyści