Dział szkła

Kolekcja liczy ok. 6700 sztuk, a składają się na nią wzory szkła sodowo-wapniowego i ołowiowego, stanowiące 3/4 ogólnej liczby zbioru oraz szkło artystyczne i unikatowe. Jest to jedyna tak liczna i różnorodna kolekcja rodzimego designu szkła w Polsce. Dział gromadzi także wszelkie informacje, dokumenty i literaturę poświęconą wytwórcom i twórcom polskiego szkła.

Jest to jedyna tego typu kolekcja w Polsce, która ukazuje dokonania polskiego szklarstwa na przestrzeni XX i początku XXI w. i jest świadectwem umiejętności, osiągnięć w zakresie wzornictwa oraz technologii polskiego szkła.

Zbiór szkła użytkowego obejmuje przedmioty ze szkła sodowego i ołowiowego wpełnym wachlarzu różnorodności form oraz techniki ich wytwarzania i zdobienia. Posiadamy prace najlepszych polskich designerów tworzących w szkle. Są tu m.in. oryginalne obiekty autorstwa Zbigniewa Horbowego, Józefa i Barbary Górskich, Stefana Sadowskiego, Janusza Robaszewskiego, Jerzego Słuczana-Orkusza, Barbary Urbańskiej-Miszczyk oraz wielu innych. Szkło prasowane to dzieła Jana i Eryki Drostów, Bogdana Kupczyka i Ludwika Fiedorowicza.

Zbiór szkła unikatowego liczy 170 prac 40. najlepszych rodzimych artystów. Są wśród nich dzieła Henryka Albina Tomaszewskiego, Jerzego Maraja, MałgorzatyDajewskiej, Jerzego Chodurskiego, Reginy i Aleksandra Puchałów, Ryszarda Regulińskiego i wielu innych. Zgromadzony aktualnie zespół jest reprezentatywny dla całości polskiego życia artystycznego w zakresie szkła. 

Całości kolekcji dopełnia zbiór szkła historycznego liczący kilkaset eksponatów, w skład którego wchodzą obiekty powstałe w czasie od przełomu XVIII i XIX w. aż do połowy XX w. Pochodzą z najlepszych wytwórni polskich, np. „Hortensja” w Piotrkowie Trybunalskim, „Niemen” (obecnie na Białorusi), „Zawiercie” w Zawierciu i „Ząbkowice” w Dąbrowie Górniczej. Wytwórnie europejskie reprezentują zabytki m. in. z hut czeskich, np.„Pallme-König”, „LötzWitwe” i „Moser”, francuskich, np. EmilaGallé, Rene Lalique’a,niemieckich iinnych.