Dział archeologii

Dział Archeologii został założony w 2010 r. Głównym zadaniem Działu jest organizowanie i realizowanie badań archeologicznych w Sosnowcu i regionie. Dzięki czemu można stale uzupełniać wiedzę historyczną i archeologiczną na temat przeszłości miasta i nie tylko. Jest to jednocześnie niepowtarzalna szansa na cykliczne wzbogacanie dotychczasowej kolekcji muzealnej o unikatowe zabytki archeologiczne. Dodatkowo na bieżąco prowadzone są prace dokumentacyjne związane z szeroko pojętym katalogowaniem i opracowaniem wciąż poszerzającej się kolekcji zbiorów archeologicznych.

Od 2010 r. z ramienia Działu przeprowadzono dziewięć sezonów badawczych na stanowisku nr 5 w Sosnowcu – Zagórzu (2009 r. , 2010 r. , 2011 r. , 2015 r. , 2016 r. , 2017 r., 2018 r., 2019 r.), gdzie skupiono się na rozpoznaniu tzw. wczesnośredniowiecznej osady hutniczej oraz Gródka stożkowatego. Początkowo lokalizowano obiekty archeologiczne datowanie na wczesne średniowiecze (XI - XII w.), a od 2015 r. odkrywane są także obiekty o chronologii późnośredniowiecznej i nowożytnej. Na stanowisku prowadzone są zarówno badania inwazyjne jak i nieinwazyjne z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii badawczej.

Na chwilę obecną w zbiorach Działu znajduje się ponad 20 tysięcy zabytków masowych (m. in. fragmenty ceramiki, żużle żelazne, ruda żelaza) i wydzielonych (m. in. fragmenty biżuterii, uzbrojenia oraz przedmiotów codziennego użytku). Wszystkie odkryte zabytki wydzielone, które tego wymagały zostały poddane profesjonalnej konserwacji, a całość zbiorów jest cyklicznie opracowywana.

Poza badaniami archeologicznymi w Sosnowcu-Zagórzu prace wykopaliskowe prowadzono w Sosnowcu-Kazimierzu Górniczym, Sosnowcu – Parku Sieleckim oraz w Sosnowcu – Maczkach.

Dział na bieżąco realizuje także badania archeologiczne (w formie badań wyprzedzających, ratowniczych i nadzorów archeologicznych) w innych miastach regionu, z ostatnich w Imielinie, Będzinie-Grodźcu czy Będzinie. Badania te są prowadzone zarówno na zlecenie osób prywatnych jak i firm czy przedsiębiorstw.

Odważnik/ ciężarek cylindryczny, ołów, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Odważnik/ ciężarek cylindryczny, ołów, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiOdważnik/ ciężarek cylindryczny, ołów, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Odważnik/ ciężarek cylindryczny, ołów, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiOdważnik/ ciężarek pierścieniowaty, ołów, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Odważnik/ ciężarek pierścieniowaty, ołów, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiDysza, glina, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Dysza, glina, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiLunula (zawieszka półksiężycowata), Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Lunula (zawieszka półksiężycowata), Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiFragment ostrogi, Kostkowice k. Kroczyc, własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Fragment ostrogi, Kostkowice k. Kroczyc, własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiGrot, miejsce pochodzenia – nieznane, własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Grot, miejsce pochodzenia – nieznane, własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiMedalion żydowski, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XIX-XX w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Medalion żydowski, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XIX-XX w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiMedalion żydowski, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XIX-XX w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Medalion żydowski, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XIX-XX w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiOstroga z kółkiem gwiaździstym, miejsce pochodzenia – nieznane, własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Ostroga z kółkiem gwiaździstym, miejsce pochodzenia – nieznane, własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiKrzyż, Sosnowiec-Maczki, z pochówku duchownego prawosławnego, początek XX w.?, własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Krzyż, Sosnowiec-Maczki, z pochówku duchownego prawosławnego, początek XX w.?, własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiKrzyż, Sosnowiec-Maczki, z pochówku duchownego prawosławnego, początek XX w.?, własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Krzyż, Sosnowiec-Maczki, z pochówku duchownego prawosławnego, początek XX w.?, własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiNóż, żelazo, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Nóż, żelazo, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiNożyce, żelazo, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Nożyce, żelazo, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiOzdoba, kość, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Ozdoba, kość, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiKabłączek skroniowy, srebro, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Kabłączek skroniowy, srebro, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiGrot, metal, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Grot, metal, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w., własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział ArcheologiiPierścień, męski?, brąz?, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, Pierścień, męski?, brąz?, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii