Zagłębiowscy bohaterowie wojny 1920 roku

Zagłębiowscy bohaterowie wojny 1920 roku

Szczególna lekcja historii regionalnej rozgrywająca się na tle historii światowej.

Wspólne działanie Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, Muzeum Saturn w Czeladzi i Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, przy wsparciu Fundacji PZU owocuje wydawnictwem przypominającym tamten czas.

 

Przywracamy pamięci powszechnej mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, uczestników walk z bolszewikami w 1920 roku. Znaczenie historyczne Bitwy warszawskiej jest wciąż mało doceniane zarówno w Polsce jak również na zachodzie Europy. Ambasador brytyjski w przedwojennej Polsce - lord Edgar D'Abernon nazwał ją już w tytule swej książki "Osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata". W jednym z artykułów opublikowanych w 1930 roku pisał on: "Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej docenione... Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się była zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem wątpliwości, iż upadkiem Warszawy Środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji (...). Zadaniem pisarzy politycznych... jest wytłumaczenie europejskiej opinii publicznej, że w roku 1920 Europę zbawiła Polska".

Przypominamy losy bohaterów z 1920 roku, zapomnianych przez lata, wymazanych z kart historii,. W 100-lecie bitwy warszawskiej należy głośno powiedzieć o niemałym wkładzie Zagłębia Dąbrowskiego w obronę Ojczyzny w czasie wojny z bolszewicką Rosją. Jeszcze w 1918 roku Zagłębiacy zgłosili się do pierwszych oddziałów powstającego od listopada Wojska Polskiego. Walczyli na wschodzie miedzy innymi w szeregach 11. pułku piechoty. Masowo mieszkańcy naszego regionu ruszyli do boju w lecie 1920 roku, odpowiadając na wezwanie o zaciągu w szeregi Armii Ochotniczej, która miała wesprzeć wojsko polskie w obronie Warszawy przed nacierającą sowiecką Armią Czerwoną. Do stolicy ruszyli także zagłębiowscy harcerze, biorąc chwalebny udział w obronie miasta. Z Sosnowca do boju z bolszewikami ruszyli Górnoślązacy, powstańcy śląscy, którzy schronienie znaleźli na ziemi zagłębiowskiej. Zorganizowano z nich kompanię szturmową, która zapisała złotymi zgłoskami karty w 1920 roku.

Zaangażowanie Zagłębiaków w wojnę z bolszewikami w 1920 roku należy przypomnieć przede wszystkim młodzieży szkolnej, przywracając pamięć o ludziach, którzy dla obrony niepodległości Ojczyzny poświęcili życie i zdrowie. Materiał edukacyjny przygotowany przez Instytut Zagłębia Dąbrowskiego Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, pod kierunkiem prof. dr. hab. Dariusza Nawrota, jest adresowany w pierwszej kolejności do nauczycieli i uczniów. Zawiera tekst wiodący opracowany przez historyków, materiały źródłowe oraz przygotowane przez specjalistę ćwiczenia umożliwiające przeprowadzenie lekcji na temat wydarzeń 1920 roku. Publikacja zostanie opracowana w wersji dla osób niedowidzących słabowidzących.

Materiał ukaże się przed końcem br. i będzie dystrybuowany nieodpłatnie.

 

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU.