Tożsamość. XXIV Sosnowieckie Spotkania Artystyczne

Od 17 lutego do 31 marca w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu będzie można zobaczyć nową wystawę 'Tożsamość’.


Tożsamość to wystawa podsumowująca XXIV Sosnowieckie Spotkania Artystyczne, które odbyły się w sierpniu 2021 roku w Zamościu, to niezwykła ekspozycja, która wyjątkowym bogactwem sztuki, poprzez przenikające się wzajemne różne jej dziedziny wraz z interdyscyplinarnością, ujmie widza swoją wieloraką interpretacją tematu Spotkań.

Zaproszono grupę 25 twórców, o odmiennym podejściu do problemu sztuki, pracujących w różnych technikach, zmagających się z różnorodną materią. To grupa fotografików, malarzy, rzeźbiarzy, wśród nich są wykładowcy szkół artystycznych, czy dokumentaliści pracujący w mediach. Artystów o odmiennej świadomości, indywidualnościach, które na ten jeden moment stworzyły wspólnotę artystyczną, pochylając się nad jednym z najtrudniejszych zagadnień w czasach globalizacji – tożsamością. Na ekspozycji swoje prace zaprezentują:

Inez Baturo
Judyta Bernaś
Paweł Dusza
Czesław Gałużny
Iwona Germanek
Krzysztof Gołuch
Łukasz Karkoszka
Dariusz Kindler
Piotr Kossakowski
Katarzyna Kukuła
Jerzy Łakomski
Katarzyna Łata
Arkadiusz Ławrywianiec
Beata Mendrek
Kamil Myszkowski
Zbigniew Podsiadło
Wojciech Prażmowski
Małgorzata Rozenau
Jacek Rykała
Irena Skalik
Teresa Solarz
Marek Wesołowski
Paweł Więcławek
Jagoda Woźny
Ewa Zawadzka