Weekend seniora z kulturą

W dniach od 1 i 2 października w całej Polsce odbędzie się „Weekend seniora z kulturą”
– akcja zainicjowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Wszystkim seniorom 60+ proponujemy bezpłatny wstęp do muzeum na wystawę stałą „Polskie szkło współczesne”
oraz na wystawę czasową „Marian Malina – retrospekcja”.
Do
datkowo 2 października o godz. 16.00 zapraszamy seniorów na zwiedzanie wystaw z przewodnikiem.