WEEKEND ZA PÓŁ CENY

25-27/11/2022

W ramach akcji zapraszamy na zwiedzanie wystawy stałej Polskie szkło współczesne oraz na wystawę czasową Sny ze srebra. Wojciech Prażmowski,
w specjalnie przygotowanej ofercie w obniżonych o 50% cenach.

Sny ze srebra. Wojciech Prażmowski 

– Wystawa retrospektywna Wojciecha Prażmowskiego, wybitnego fotografika, jednego z najważniejszych przedstawicieli fotografii kreacyjnej w Polsce.
Ekspozycja budowana jest wraz z autorem, dzieła na niej prezentowane obejmą pięćdziesiąt lat twórczych artysty, od 1968 roku do chwili obecnej.
Naszym zamiarem jest pokazanie najważniejszych prac artysty, który oryginalność formy łączy z głęboką refleksją na temat ludzkiego losu.
Wojciech Prażmowski przez lata, polem swojej twórczości uczynił prowincję, w której dostrzega artystyczną kreację.

Polskie szkło współczesne

– Wystawa stała powstała na bazie kolekcji polskiego współczesnego szkła, zakupionej w 1995 r. przez władze samorządowe Sosnowca
od syndyka masy upadłościowej PPHU „Vitropol” i przekazanej Muzeum. Wcześniej, licząca około 3500 wyrobów kolekcja była zgromadzona
w Zamku Sieleckim. Stanowiła Centralną Wzorcownię Szkła, utworzoną w 1980 r. z inicjatywy Zjednoczenia Hut Szkła Gospodarczego
i Technicznego „Vitropol”. Ostatecznie, po likwidacji Zjednoczenia, znalazła stałe miejsce w Pałacu Schoena.
Obecnie tworzą ją wzory szkła użytkowego, artystycznego i unikatowego z okresu od ok. 1850 r. do drugiej dekady XXI w.
Trzon stanowi szkło użytkowe i jest to jedyny tego typu zbiór w Polsce, który prezentuje największe osiągnięcia polskiego szklarstwa.
Wykonane ze szkła sodowego i ołowiowego przedmioty pochodzą ze wszystkich czternastu państwowych hut oraz dwóch spółdzielczych, działających do 1989 r.
Kolekcja liczy blisko 9000 eksponatów i jest systematycznie powiększana. W roku 2020 wzbogaciła się o 913 obiektów z byłej wzorcowni huty szkła „Zawiercie”.