Wystawa „Sosnowiec -120 lat”

28 kwietnia o godz. 18.00 zapraszamy na wernisaż wystawy „Sosnowiec -120 lat”.
Wystawa z okazji 120 – lecia nadania praw miejskich zaprezentuje rozwój miasta od jego najstarszych dziejów, kiedy na tym terenie nie było kolei żelaznej i wielkiego przemysłu, aż do współczesności. Została podzielona na osiem bloków tematycznych, które nawiązują do najistotniejszych w historii miasta zagadnień, warunkujących jego powstanie i rozwój. W pierwszym zatytułowanym „Sosnowy początek” pokazujemy okres przedmiejski Sosnowca, uzupełniony dawnymi opisami pióra Mariana Kantora-Mirskiego oraz ilustracjami flory i fauny terenów dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego. Kolejne bloki nawiązują do najważniejszych dla jego rozwoju uwarunkowań i wydarzeń jak: przeprowadzenie przez teren obecnego Sosnowca kolei warszawsko-wiedeńskiej i iwangrodzko-dąbrowskiej, nadgraniczne położenie i przynależność państwową sosnowieckiej osady, rozwój przemysłu, wielokulturowość, uzyskanie praw miejskich oraz rozwój przestrzenny i urbanistyczny.
Szczególne miejsce na wystawie zajmują obiekty wypożyczone przez Spółkę Akcyjną „Vitkovice Milmet”, która wpisuje się w historię sosnowieckiego przemysłu od 1882 roku do współczesności. Historia zakładu została przedstawiona w wyodrębnionej przestrzeni, w której znajdują się liczne obiekty oraz materiały ikonograficzne ilustrujące specyfikę jego działalności i przeobrażenia.
Ekspozycję uzupełniają filmy ukazujące Sosnowiec w różnych okresach jego istnienia oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń do 2022 r.

Wystawę będzie można oglądać do 3 lipca 2022 roku.