Wystawa w galerii TwK – Grupa plastyczna Relacje „Obrazy Zagłębia”

20 maja o 17.00 zapraszamy do naszej małej galerii „Trójkąt w Kole” na wernisaż wystawy grupy plastycznej Relacje pt.: „Obrazy Zagłębia”

Podjęty przez Grupę Plastyczną Relacje temat „Obrazy Zagłębia” – to wyprawa w obszary naszej pamięci do miejsc zapisanych zdarzeniami oraz współczesnym czasem. Trudne to zadanie, ważne i potrzebne dla Grupy wrośniętej w ten pejzaż, w to miejsce codzienności. Obiekty, fragmenty ulic, pejzaże zakładów przemysłowych, których już nie ma, ale trwają jeszcze w krajobrazie, jak kolumny antyczne lub przebudowane, pełniąc obecnie inne funkcje. Członkowie Grupy Plastycznej Relacje w tym trudnym czasie próbują tworzyć, wystawiać. Ta praca twórcza na pewno pozwala na pomniejszenie emocjonalnych napięć związanych z pandemią. Sztuka jest, by prowadzić dialog, otworzyć się na interpretację, dostrzec, zobaczyć inne odbicia w obrazach świata oczami, które widzą więcej, wnikliwiej z różnych punktów i z różnymi ogniskowymi. Bogactwo tych spojrzeń ma siłę powstawania nowego. Oglądając obrazy stworzone przez członków Grupy pod wspólnym tytułem ,,Obrazy Zagłebia” wzbudziły moją radość bogactwem postaw malarskich tym bardziej, że starałem się, by ta moja opieka artystyczna nie przeszkadzała w indywidualnym rozwoju, ale aby go wspomagała i rozwijała udoskonalając warsztat malarski, widzenie świata w zagadnieniach kolorystycznych, czy kompozycyjnych. Raduje się moje serce, widząc z jaka pasją, wnikliwym poszukiwaniem roziązań formalnych oraz umiejętne odsłanianie swoich przestrzeni w tworzonych przez czlonków Grupy Plastycznej Relacje obrazach. Przewodnia myśl tych prac malarskich, to lokalność bardzo istotna we współczesnym globalizującym się świecie. To, co widzimy w naszej bliskości jest zakotwiczone w codzienności. Na tych emocjach budowane jest centrum. Ważne, byśmy tworzyli w miłości, bo jakąby ta twórczość miała wartość, gdyby nie miłość. Mogę śmiało podsumować twórcze zmagania członków Grupy Plastycznej Relacje, którą organizacyjnie z oddaniem prowadziła Anna Rozenau, że członkowie tej Grupy tworzą z miłości do sztuki – wrażliwi, oddani, ciągle w niepokoju twórczym. Wystawa w sosnowieckim Muzeum, sama w sobie jest wartością miejsca przyjaznego twórczości amatorskiej i profesjonalnej. To dobro dzieje się za sprawą niezwykle przyjaznej osoby, jaką jest Szanowny Pan Dyrektor Paweł Dusza i jego oddani muzealni pracownicy. Wielkie podziękowania składam na ręce Pana Dyrektora, życząc dalszych sukcesów wystawienniczych, a wszystkim wspaniałym twórcom Grupy Plastycznej Relacje dalszych pięknych relacji malarskich, tworzonych z potrzeby serca i miłości do sztuki.
Opiekun artystyczny Grupy Relacje,
artysta malarz Czesław Gałużny