Wystawa w Galerii TwK: PARALAKSA grafiki Hanny Rozpary

Hanna Rozpara – urodzona w 1990 w Sosnowcu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach;

dyplom w Pracowni Druku Płaskiego w 2014. Studiowała na Królewskiej Akademii

Sztuk Pięknych w Antwerpii w ramach programu ERASMUS. Jej prace wystawiane były na

22 wystawach indywidualnych oraz na ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Hanna Rozpara w swoich pracach porusza szeroko rozumiany temat kamuflażu,

bezpostaciowości i zjawisk chaotycznych. W swoich pracach dąży do uzyskania obrazu

oddziałującego na widza, pobudzającego intuicyjne, nieracjonalne pokłady świadomości.

Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową, fotografią, projektowaniem graficznym,

tworzy kompozycje muzyczne. W kwietniu 2021 obroniła pracę doktorską na ASP w Katowicach.