Zmarł prof. Zygmunt Woźniczka

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Prof. dr hab. Zygmunta Woźniczki, dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, cenionego i wybitnego historyka oraz wieloletniego pracownika Uniwersytetu Śląskiego, z którym związany był od początku swojej kariery naukowej. Profesor związany był z Instytutem Historii, a potem Instytutem Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. W badaniach naukowych zajmował się najnowszą historią Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska. Poszerzał swoje zainteresowania o zagadnienia związane z przesiedleniami ludności kresowej i wkładem Kresowiaków w rozwój życia gospodarczego i kulturalnego na Śląsku. Obszarem Jego badań było także polskie podziemie niepodległościowe po 1945 r. oraz emigracja polska w Londynie. Swoją wiedzą często dzielił się w regionalnym radio i telewizji.

Profesor Zygmunt Woźniczka przez wiele lat współpracował z Muzeum w Sosnowcu, był współorganizatorem konferencji naukowych dotyczących historii miasta Sosnowca oraz regionu, a w murach naszego Muzeum wygłaszał także wykłady z okazji rocznic, jak odzyskanie przez Polskę niepodległości i uchwalenie Konstytucji 3 maja. Profesor Zygmunt Woźniczka był także autorem kilku rozdziałów opublikowanych w monografii miasta Sosnowca pt. „Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje” pod redakcją Antoniego Barciaka i Andrzeja T. Jankowskiego, Sosnowiec 2016, Tom I i II oraz w monografii naukowej „ Listopad 1918 w Zagłębiu Dąbrowskim” pod redakcją Dariusza Nawrota, Sosnowiec 2019.