INSTYTUT ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

Prowadzi działalność naukową oraz popularyzatorską i oświatową związaną z przeszłością i teraźniejszością Zagłębia Dąbrowskiego. Założycielem i dyrektorem jest prof. dr hab. Dariusz Nawrot. Do współpracy zaproszeni są naukowcy zajmujący się regionem oraz pasjonaci zainteresowani jego dziejami. Działalność obejmuje między innymi organizację konferencji i sesji naukowych oraz publikację prac naukowych.

Rekonstrukcja historyczna „Kiedy Brynica i Przemsza łączyły” z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Śląskiego.

Instytut zajmuje się także edukacją regionalną przygotowując lekcje historyczne w formie publikacji oraz prowadząc wykłady dla nauczycieli historii oraz innych przedmiotów, przybliżające wiedzę o przeszłości, kulturze, geografii i etnografii Zagłębia. Przygotowuje także wystawy, wykłady oraz wydawnictwa popularnonaukowe, a także organizuje widowiska plenerowe promujące wydarzenia rocznicowe. Do stałych punktów działalności należą comiesięczne spotkania miłośników regionu, tzw. „Zagłębiowskie Czwartki” oraz cotygodniowe publikacje z cyklu: Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego w „Dzienniku Zachodnim”.

Konferencja Naukowa „Listopad 1918 r. w Zagłębiu Dąbrowskim” 

Instytut współpracuje aktywnie z muzeami i instytucjami kultury. Od 2018 r. opublikował 3 monografie naukowe, w tym Czeladzkie drogi do Niepodległej oraz 11 artykułów w czasopismach naukowych, zorganizował 5 konferencji naukowych m.in.: Listopad 1918 w Zagłębiu Dąbrowskim, Kiedy Brynica i Przemsza łączyły. Sosnowiec i I powstanie śląskie w 100. rocznicę insurekcji, Między irredentą a kolaboracją. Powstania narodowe – czy warto było? Zorganizował 6 wystaw, m.in.: Droga do Niepodległej. Listopad 1918 w Sosnowcu oraz Kiedy Brynica i Przemsza łączyły wraz z katalogami, opublikował ponad 140 tekstów popularnonaukowych oraz przeprowadził ponad 40 wykładów. Zorganizował 3 widowiska historyczne, rekonstruujące ważne wydarzenia z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego związane z powstaniem styczniowym i powstaniami śląskimi. Przygotował również cykl filmów popularyzatorskich pod wspólnym tytułem „Zagłębie Tajemnic”.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status