Usługi fotograficzne

Skanowanie i fotografowanie eksponatów muzealnych

Skanowanie zabytków muzealnych (dotyczy zdjęć, kart pocztowych, dokumentów)
dla celów komercyjnych 300-600 dpi, 15-25 zł/szt.

Skanowanie zabytków muzealnych (dotyczy zdjęć, kart pocztowych, dokumentów)
dla celów badań naukowych lub kolekcjonerskich) 300-600 dpi, 2-5 zł/szt.

Fotografowanie zabytków muzealnych przez muzeum dla celów komercyjnych
50 zł/ 1 obiekt

Fotografowanie zabytków muzealnych przez muzeum dla celów badań naukowych
lub kolekcjonerskich 40 zł/ 1 obiekt

Fotografowanie zabytków muzealnych przez osoby zewnątrz dla celów komercyjnych 30-50 zł/ 1 obiekt

Fotografowanie zabytków muzealnych przez osoby zewnątrz dla celów badań naukowych lub kolekcjonerskich 5-10 zł/ 1 obiekt

Zgoda na publikację wizerunków eksponatów w wydawnictwie 50 zł/ 1 obiekt

Zgoda na publikację wizerunków eksponatów w celach komercyjnych 100 zł/ 1 obiekt

Kwerenda realizowana przez pracownika merytorycznego na zlecenie innej instytucji lub podmiotu prawnego dla celów komercyjnych 30 zł

Kwerenda realizowana przez pracownika merytorycznego na zlecenie innej instytucji lub podmiotu prawnego dla celów badań naukowych 20 zł

Opłata za nagranie skanu lub zdjęcia cyfrowego na nośnik cyfrowy-płytę 5 zł

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status