DZIAŁ SZTUKI

Głównym zadaniem działu jest gromadzone zbiorów z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku oraz fotografii. Kolekcję stanowią prace artystów mieszkających oraz pochodzących z Sosnowca. Obecnie liczy blisko 1200 eksponatów. Jej ramy czasowe wyznacza z jednej strony dwudziestolecie międzywojenne, z drugiej współczesność XXI stulecia. Na uwagę zasługują obrazy z okresu międzywojnia m.in.: Władysława Araszkiewicza, Stefana Andersa, Wacława Pileckiego, Wiktora Detkego. Najbardziej różnorodny zbiór stanowią prace przedstawicieli Grupy Krakowskiej, urodzonych w Sosnowcu: Jadwigi Maziarskiej, Janiny Kraupe, Andrzeja S. Kowalskiego. Unikatowa jest kolekcja prezentująca twórczość rodzimych artystów, w tym dorobek członków Grupy Zagłębie: Wojciecha Podlaszewskiego, Stefana Chorembalskiego, Wandy Zbyszewskiej. Odrębnym zespołem są prace jednego z najwybitniejszych grafików – Mariana Maliny. Liczy on 143 obiekty: grafiki, rysunki, pastele, obrazy olejne oraz matryce graficzne i jest reprezentatywny dla całej jego twórczości. Sztukę dwóch dekad XXI w. reprezentują prace uznanych w kraju artystów, związanych z Zagłębiem Dąbrowskim, m.in.: Jacka Rykały, Zbigniewa Blukacza, Ryszarda Grzyba, Ewy Zawadzkiej, Czesława Gałużnego, a także uczestników Sosnowieckich Spotkań Artystycznych (SSA).

Jadwiga Maziarska Kompozycja, 1973 r.

Marian Malina Rytmy, 1960 r.

 

Poza gromadzeniem i opracowywaniem eksponatów, do zadań działu należy organizacja wystaw czasowych. Do najważniejszych należą cykle: Wielcy Nieznani, przybliżający sylwetki zapomnianych artystów związanych z miastem: Bogny Krasnodębskiej-Gardowskiej, Wandy Zbyszewskiej, Zdzisława i Macieja Lachurów oraz Wielcy Mistrzowie, prezentujący twórczość: Jana Matejki, Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego, Zdzisława Beksińskiego, Alfonsa Muchy. Ponadto organizuje coroczne SSA, inicjuje działania plastyczne w przestrzeni miasta, dzięki którym powstały murale: Podwórze z żółtą warszawą – Jacka Rykały (realizacja: Aleksander Kozera i Miłosz Wnukowski) i Sosnowy początek – Małgorzaty Rozenau.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status