Wystawa prac manualnych uczestników Programu Aktywności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, zrealizowanych w dzielnicach:
Konstantynów, Pogoń, Niwka, Milowice, Kazimierz i Centrum.
Ekspozycja prezentuje kilkadziesiąt prac rękodzieła amatorskiego. Wybrane realizacje zostaną zlicytowane podczas wernisażu, a dochód będzie przekazany
na rzecz Sosnowieckiego Hospicjum im. św. Tomasza Apostoła.

Wystawa została objęta honorowym patronatem Posła na Sejm RP – Mateusza Bochenka, Prezydenta Miasta Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego
i Radnego Miasta Sosnowca – Grzegorza Mentla.
Program Aktywności Lokalnej jest długotrwałym programem strategicznym zaplanowanym i przyjętym na poziomie gminy na rzecz aktywizacji,
integracji mieszkańców i rozwiązywania problemów społecznych na terytorium miasta Sosnowca.

Termin 10 – 27.08.2023