Drodzy Mieszkańcy Sosnowca!

Drodzy Mieszkańcy Sosnowca!
Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu Was potrzebuje!

W związku z przypadającą 14 czerwca 2019 roku 20. rocznicą wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na terenie Diecezji Sosnowieckiej, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu przygotowuje wystawę, której celem jest przypomnienie tego ważnego dla miasta wydarzenia. Będzie to doskonała okazja by przypomnieć życie i działalność Papieża Polaka, ale także opowiedzieć historię diecezji.
Patronat honorowy nad wystawą zgodził się objąć Jego Ekscelencja ks. Bp dr Grzegorz Kaszak.
Zwracamy się zatem do Was z gorącą prośbą o zgłaszanie się do Muzeum celem utrwalenia na taśmie filmowej Waszych wspomnień z wizyt św. Jana Pawła II w Sosnowcu.

Termin realizacji nagrań: wiosna 2019.
Kontakt: 32 363 45 17, historia@muzeum.org.pl; kultura@muzeum.org.pl