Mimesis. XXVI Sosnowieckie Spotkania Artystyczne

XXVI Sosnowieckie Spotkania Artystyczne „Mimesis” – wernisaż już 18 kwietnia!

Sosnowieckie Spotkania Artystyczne znane są każdemu miłośnikowi sztuki z naszego regionu. Impreza już dawno osiągnęła pełnoletność (a można powiedzieć, że skończyła już studia). Od wielu lat Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu ma przyjemność prezentować publiczności sztukę twórców regionu Zagłębia i Górnego Śląska. W tegorocznych Spotkaniach, zatytułowanych „Mimesis”, udział wzięło 26 uczestniczek i uczestników: fotografów, malarzy, artystek wizualnych.

Wyjazd plenerowy odbył się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, w miejscu bardzo symbolicznym, odkrytym dla artystów po I wojnie światowej, kiedy to Tadeusz Pruszkowski organizował plenery dla swoich studentów. Sława tego miejsca jako kolonii artystycznej trwa do dzisiaj. Tym bardziej miło, że do udziału w wystawie przyjęło zaproszenie dwóch kazimierskich artystów: Maks Skrzeczkowski – fotograf i Michał Smółka – malarz.

Ideą Sosnowieckich Spotkań Artystycznych jest pokazanie tego, co w sztuce regionu jest najwartościowsze, najbardziej odkrywcze i rewolucyjne, a jednocześnie wkraczające do kanonu klasyki polskiej sztuki. Tegoroczne odnoszą się do jednego z najstarszych pojęć w dziejach estetyki i jednego z najważniejszych problemów, z jakim zmagała się sztuka na przestrzeni wieków: jej stosunku do rzeczywistości. Mimesis pochodzi z języka greckiego i znaczy tyle, co „naśladowanie”. Uspokajamy – nie zmuszaliśmy artystów do dosłownego naśladownictwa rzeczywistości (sztuka przymusu nie lubi). Zachęciliśmy ich jednak do ustosunkowania się do teorii mimesis w ramach własnej twórczości osadzonej w estetyce XXI wieku. Obok malarstwa i fotografii, zobaczymy również instalacje artystyczne.

Swoje dzieła zaprezentują: Paweł Dusza, Czesław Gałużny, Iwona Germanek, Krzysztof Gołuch, Dariusz Kindler, Michał Konrad, Piotr Kossakowski, Jerzy Łakomski, Katarzyna Łata, Arkadiusz Ławrywianiec, Tadeusz Łazarz, Beata Mendrek, Damian Mickoś, Ewa Mrowiec-Łysy, Kamil Myszkowski, Rafał Opalski, Artur Ostafin, Zbigniew Podsiadło, Małgorzata Rozenau, Krzysztof Rzeźniczek, Matylda Sałajewska, Teresa Solarz, Krzysztof Szlapa, Paweł Więcławek, Jagoda Woźny, Ewa Zawadzka.

Wernisaż wystawy odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku o godz. 18.00. Wstęp wolny!

Ekspozycja udostępniona dla zwiedzających od 19 kwietnia do 19 maja 2024 roku.