Powitanie Wojska Polskiego wkraczającego na Górny Śląsk w 1922 roku – widowisko historyczne

Po zakończeniu trzeciego powstania śląskiego decyzją Rady Ambasadorów Ligii Narodów włączono część Górnego Śląska do odrodzonego Państwa Polskiego. 20 czerwca 1922 roku nastąpiło uroczyste wkroczenie Wojska Polskiego pod komendą generała Stanisława Szeptyckiego na przyłączone ziemie śląskie. Oddziały wyruszyły z Sosnowca i zostały uroczyście powitane przy moście na Brynicy. Następnie wmaszerowały do Katowic.
19 czerwca 2022 r. prawie sto lat później, wydarzenia te zostaną odtworzone przez grupę 70 rekonstruktorów – w tym 25 kawalerzystów na koniach. Inscenizacja rozpocznie się przy ulicy Sobieskiego 64, a oddziały przemaszerują ulicą Sosnowiecką w stronę Katowic.
Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00 od uroczystego złożenia kwiatów, po którym nastąpi widowisko historyczne odtwarzające sceny sprzed 100 lat.