Sesja naukowa: „Dziedzictwo odzyskane. Witraże katedralne Sosnowca i ich polityczne paradygmaty”

10.00 – 10.30
Otwarcie sesji, powitanie gości

Część pierwsza: MIASTO – PARAFIA – KOŚCIÓŁ
/Miejsce: Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11, Sosnowiec/

Prowadzenie obrad: dr hab. Andrzej Laskowski, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

10.30 – 10.50
prof. dr hab. Dariusz Nawrot, Dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego
Sosnowiec u schyłku XIX i na początku XX wieku – narodziny miasta  i początki parafii pw. Wniebowzięcia NMP

10.50 – 11.10
mgr Ewa Wojtoń
Związki Sosnowca z Galicją, województwem krakowskim i Krakowem

11.10 – 11.30
dr inż. arch. Piotr Kilanowski, Zakład Architektury Polskiej, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Kościół i plebania Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu na tle twórczości Karola Kozłowskiego (1847-1902)

11.30 – 11.50
mgr Irena Kontny, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach,
Stowarzyszenie Historyków Sztuki oraz Stowarzyszenie Miłośników Witraży „ARS VITREA POLONA”
Najstarsze witraże sosnowieckiej fary

11.50 – 12.10
Przerwa kawowa

Część druga: JAN BUKOWSKI
/Miejsce: Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11, Sosnowiec/

Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Dariusz Nawrot

12.10 – 12.30
mgr Irena Buchenfeld, Muzeum Narodowe w Krakowie
Jan Bukowski (1873-1943) jako dekorator i konserwator wnętrz sakralnych
oraz
jego udział w odnowieniu malowideł ściennych sosnowieckiej katedry

12.30 – 12.50
mgr Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Stowarzyszenie Miłośników Witraży ARS VITREA POLONA
Jana Bukowskiego związki z Krakowskim Zakładem Witrażów

12.50 – 13.10
dr hab. Andrzej Laskowski, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Witraże Jana Bukowskiego do kościoła farnego (obecnie katedry) w Sosnowcu

13.10 – 13.30
Dyskusja

13.30 – 14.00
Zwiedzanie Katedry pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna

14.00
Wyjazd do Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.
Miejsce podstawienia autokaru zostanie podane w trakcie trwania sesji /ilość miejsc ograniczona/

14.30 – 15.30
Przerwa

Część trzecia: OCALONE DZIEDZICTWO

/Miejsce: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12, Sosnowiec/

Prowadzenie obrad: mgr inż. arch. Paweł Dusza,
Dyrektor Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu

15.30 – 15.50
mgr Ewa Chmielewska, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu
Prace konserwatorskie ostatnich dekad prowadzone przy witrażach sosnowieckiej katedry

15.50 – 16.10
mgr Katarzyna Król-Goździk, Pracownia Konserwacji Zabytków
Kartony do witraży Jana Bukowskiego w zbiorach Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu
– kwestie konserwatorskie, aranżacyjne i ekspozycyjne

DZIEDZICTWO ODZYSKANE

16.10
mgr inż. arch. Paweł Dusza, Dyrektor Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu
Oficjalna prezentacja wielkoformatowych kartonów autorstwa Jana Bukowskiego do witraży: „Najświętsza Maria Panna”,
„Matka Boża Różańcowa z Dzieciątkiem”, „Stygmatyzacja św. Franciszka”.
Zwiedzanie ekspozycji:
„JAN BUKOWSKI – twórca z kręgu Młodej Polski.”
Wystawa z okazji 150. urodzin artysty, zaprojektowana na bazie fotografii
dra Tadeusza Łyczakowskiego, z tekstem prof. Piotra de Bończa Bukowskiego,
przygotowana przez Instytut Kultury Willa Decjusza.

 

 

Realizowane przez Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu zadanie: Konserwacja kartonów witrażowych z 1936 roku autorstwa Jana Bukowskiego dla katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.