Dzisiaj, tj. 2 lipca 2020 roku, w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, został podpisany list intencyjny pomiędzy Gminami Sosnowiec i Zawiercie, reprezentowanymi przez prezydentów miast – pana Arkadiusza Chęcińskiego oraz Łukasza Konarskiego, w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie krzewienia kultury i historii regionu Zagłębia Dąbrowskiego. List ten poprzedziły działania władz samorządowych obu miast w kwestii uratowania dziedzictwa polskiego wzornictwa szklarskiego pochodzącego ze zlikwidowanej Huty Szkła w Zawierciu.

Przypomnijmy, że od ponad roku Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu czynił starania o pozyskanie od syndyka masy upadłościowej potężnej kolekcji historycznego szkła użytkowego, którego los był zagrożony, i na ten cel pozyskano z MInisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w kwocie 55.000,00. W sumie kolekcja muzealna poszerzy się o ok. 1000 eksponatów. Dzięki podjętej współpracy pomiędzy miastami, Prezydent Miasta Zawiercia, podjął rozmowy w celu wypracowania porozumienia między miastami, zmierzające do uratowania pozostałej części kolekcji i wsparcia działań organizacji wystawy stałej w swoim mieście i popularyzacji wiedzy o działalności Huty Szkła w Zawierciu, przy pomocy wykwalifikowanych pracowników sosnowieckiej instytucji.

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu dysponuje obecnie największą w kraju i najbardziej reprezentatywną kolekcją szkła użytkowego. Pod koniec 2020 roku oprócz wystawy zawierciańskiej, muzeum zaprezentuje nabytą kolekcję na specjalnie przygotowanej wystawie. Warto też dodać, że obecnie trwają prace nad drugim tomem albumu prezentującego sosnowieckie zbiory.