SOSNOWIECCY ŻYDZI – HISTORIA PRZERWANA. W 80. ROCZNICĘ LIKWIDACJI SOSNOWIECKIEGO GETTA

Sosnowieccy Żydzi – Historia przerwana

Społeczność żydowska stanowiła integralną część Sosnowca przez ponad sto pięćdziesiąt lat. Była mniejszością liczną i znaczącą. Od połowy XIX wieku sosnowieccy Żydzi budowali lokalny przemysł, inwestowali w rozwój gospodarczy miasta, współdecydowali o miejskich przedsięwzięciach zasiadając w sosnowieckim samorządzie, angażowali się w działalność miejscowych organizacji społecznych, kulturalnych i zawodowych. Kres ich aktywności przyniósł wybuch II wojny światowej. W wyniku niemieckiej polityki eksterminacyjnej życie straciła zdecydowana większość żydowskich mieszkańców miasta. Tylko nieliczni, którzy ocaleli zdecydowali się powrócić do rodzinnego Sosnowca i w nim pozostać. Mimo odbudowy po 1945 roku życia społecznego i narodowego sosnowieccy Żydzi stanowili już mniejszość szczątkową, z upływem lat – śladową, by po 1968 r. prawie zniknąć z obrazu miasta.

Podstawowym celem prezentowanej wystawy jest odtworzenie dziejów społeczności żydowskiej w Sosnowcu od momentu osiedlenia się jej w Sosnowcu po kres jej egzystencji w mieście w okresie PRL. Na wystawie pokazano wybrane, najważniejsze wydarzenia z barwnej i bogatej historii sosnowieckich Żydów oraz przybliżono losy niezwykłych ludzi, którzy tę historię tworzyli. Klamrą spinającą wystawę są współczesne zdjęcia miejsc związanych z żydowską historią miasta.

Wystawa powstała w ramach obchodów 80. rocznicy likwidacji gett zagłębiowskich.

Ekspozycja będzie czynna w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu od 3 sierpnia do 1 października 2023 r.

Prezentowane na wystawie zdjęcia, dokumenty i eksponaty pochodzą ze zbiorów:

 • Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie [ŻIH]

 • Archiwum Państwowego w Katowicach [AP w Katowicach]

 • Archiwum Państwowego w Kielcach [AP w Kielcach]

 • United State Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie [USHMM]

 • Yad Vashem

 • Ghetto Fighters House [GFH]

 • Archiwum Massuah

 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN [MHŻP]

 • Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

 • Muzeum Śląskiego w Katowicach

 • Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

 • Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu

 • Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu

 • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu

 • Avi Czapnika

 • Tomasza Grząślewicza
 • Leony Rapaport

 • Dariusza Kmiotka

 • Izabeli Küchnel

 • Michała Sobelmana

 • Adama Szydłowski

 • Doroty Woyke

oraz z publikacji:

„Sefer Sosnovits veha-sevivah be-Zaglembiyah”,red. Geshuri M.S, v. II, Tel Aviv 1973.

Dariusz Kmiotek, Sosnowiec. Spacerownik historyczny, Dikappa 2011

Sosnowiec, Fotoarchiwum, Dikappa 2008

Rocznik Sosnowiecki i Kalendarz na rok 1899

Zagłada żydostwa polskiego, album zdjęć, Łódź 1945

Kuratorki wystawy: Anna Makarska (Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu)

Aleksandra Namysło (Instytut Pamięci Narodowej oddział w Katowicach)

Projekt graficzny wystawy: Piotr Jakoweńko

Oprawa plastyczna wystawy: Joanna Krzysztofik

Współorganizator:

Instytut Pamięci Narodowej Odział w Katowicach,

Mecenasi Muzeum:

SHI FW Energia Fakop Sp. z o.o., Elektrociepłownia Będzin SA

Partner:

Dziennik Zachodni, Nasze Miasto, TVP 3 Katowice, Nasza Historia, Kurier Miejski, 41-200. PL

Informujemy, że w dniu 03.08 – Muzeum będzie czynne dla zwiedzających od godziny 18:00.