XXV Sosnowieckie Spotkania Artystyczne „Dezyderata”

Od 2 marca do 16 kwietnia 2023 roku zapraszamy do Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu na wystawę będącą podsumowaniem XXV Sosnowieckich Spotkań Artystycznych, które odbyły się w 2022 roku w Krynicy Zdroju. Prezentujemy dzieła 25 zaproszonych artystów pracujących w różnych technikach – malarzy, fotografików, rzeźbiarzy

Wernisaż wystawy odbędzie się 2 marca o godzinie 18.00

Judyta Bernaś
Paweł Dusza
Iwona Germanek
Arkadiusz Gola
Krzysztof Gołuch
Ewa Jędryk-Czarnota
Marcin Korek
Piotr Kossakowski
Ewa Kozera
Jerzy Łakomski
Katarzyna Łata
Arkadiusz Ławrywianiec
Beata Mendrek
Paweł Mendrek
Damian Mickoś
Jacek Mrozowski
Kamil Myszkowski
Zbigniew Podsiadło
Krzysztof Rzeźniczek
Irena Skalik
Teresa Solarz
Maciej Stobierski
Paweł Więcławek
Jagoda Woźny
Ewa Zawadzka