Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Kolej na muzea Kolej na muzea

Od czerwca do końca września 2018 roku z biletem Kolei Śląskich można zwiedzać wybrane muzea i galerie w niższej cenie lub całkowicie za darmo. Tym razem tańsze wejściówki będzie oferować aż 28 obiektów - w tym także nasze muzeum. Bilet ze zniżką będzie mógł nabyć każdy, kto pokaże kasjerowi w muzeum ważny bilet Kolei Śląskich, obejmujący miejscowość, w której znajduje się dana placówka.

30.09.2018

Aktualności

Godziny otwarcia muzeum Godziny otwarcia muzeum

Szanowni Państwo! Informujemy, że 15 sierpnia - w święto Wniebowzięcia NMP - Muzeum będzie nieczynne.

15.08 - 15.08.2018
Nagroda miasta sosnowca dla joanny bratko-lityńskiej Nagroda miasta sosnowca dla joanny bratko-lityńskiej

Z radością przekazujemy informację, iż nagrodę Miasta Sosnowca za upowszechnianie i ochronę kultury za 2017 Prezydent Miasta przyznał zgłoszonej przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu pani Joannie Bratko-Lityńskiej. Wręczenie nagród odbędzie się 10 września w Muzie podczas inauguracji nowego sezonu kulturalnego. Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów!

11.08.2018
Remont w Pałacu Schoena Remont w Pałacu Schoena

W związku z trwającym remontem w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu mogą wystąpić chwilowe przerwy w działaniu sieci telekomunikacyjnej. Z tego względu udostępniamy dodatkowy numer telefonu, na który można dzwonić w razie nagłej potrzeby. Numer do ochrony budynku - 660 414 159. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

30.07 - 30.08.2018
Zaadoptuj drzewo Zaadoptuj drzewo

Zachęcamy mieszkańców Sosnowca do symbolicznej adopcji najstarszych i najciekawszych przyrodniczo drzew. Możemy wspólnie ocalić ich los. Przyślijcie zdjęcie drzewa, które chcielibyście wyróżnić i opiszcie nam miejsce, w którym rośnie a my złożymy wniosek do gminy o uznanie go za pomnik przyrody. Na wasze propozycje czekamy do 15 września 2018 r.

16.07 - 15.09.2018
Zmiana godzin otwarcia muzeum Zmiana godzin otwarcia muzeum

Informujemy, iż z powodu remontu od 16 lipca do 5 września zmienią się godziny otwarcia Pałacu Schoena dla zwiedzających. Od wtorku do piątku muzeum będzie otwarte w godzinach od 10.00 do 15.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 17.00. W poniedziałek - nieczynne.

16.07 - 05.09.2018
Wspólny bilet! Wspólny bilet!

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu i Muzeum Śląskie zapraszają do skorzystania z oferty zakupu wspólnego biletu na wystawy czasowe, ważnego w obu placówkach do dnia 15 lipca 2018 r. Bilet na wystawę czasową "Wajda" zakupiony w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu umożliwia nieodpłatny wstęp na ekspozycje czasowe w Muzeum Śląskim.

15.07.2018

Godziny otwarcia

Muzeum otwarte dla zwiedzających

  • w poniedziałek
  • nieczynne
  • Wtorek, Czwartek 10:00 - 19:00
  • Środa, Piątek, Sobota, Niedziela 10:00 - 17:00
  • Poniedziałek nieczynne

Sekretariat i administracja muzeum

  • od poniedziałku
  • do piątku
  • Od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

Bilety

W czwartki Bilety bezpłatne
7
Bilet normalny
PLN
4
Bilet ulgowy
PLN
3
Bilet grupowy (od osoby) grupa min. 10 max. 30 osób
PLN
14
Bilety rodzinny (do 4 osób)
PLN
15
Przewodnik (od grupy)
PLN
40
Lekcja muzealna (grupa do 30 osób)
PLN
60
Lekcja muzealna poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
80
Warsztaty plastyczne w muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
80
Warsztaty plastyczne poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
0
W czwartki bilety bezpłatne
PLN

Dowiedz się więcej o ulgach

I. Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2) nauczycielom akademickim, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym, "Zasłużony dla Kultury Narodowej"

5) posiadaczom kart: „Aktywny Senior 60+” i „Miej Więcej”

6) kombatantom.

II. Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);

5) dzieciom do lat siedmiu.

III. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:

1) legitymacje służbowe nauczyciela akademickiego, szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta-rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa  w  paragrafie II  pkt 2;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w paragrafie I pkt 4 i paragrafie II pkt 1 ;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;

9) Karta Aktywny Senior 60+;

10) Karta Miej Więcej;

11) dokumenty potwierdzające wiek;

12) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w paragrafach I i II do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnieniu za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty.

Propozycje naukowo-oświatowe

Działalność edukacyjna koncentruje się na współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi. Dotyczy organizacji i prowadzenia lekcji muzealnych, warsztatów plastycznych, Niedzielnych Spotkań w Muzeum, konkursów dla dzieci i młodzieży oraz wakacyjnych zajęć dla najmłodszych.

Sprawdź naszą ofertę