Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Salvador Dali – Boska komedia. Z prywatnej kolekcji  Kesauri Salvador Dali – Boska komedia. Z prywatnej kolekcji Kesauri

Od 26 kwietnia do 11 sierpnia w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu zostanie udostępniona publiczności wyjątkowa wystawa „Salvador Dali – Boska komedia. Z prywatnej kolekcji Kesauri”. Po-przednimi właścicielami kolekcji byli: Marina Vlady – gwiazda kina i Włodzimierz Wysocki – legendarny rosyjski pieśniarz.

26.04 - 11.08.2019

Aktualności

Godziny pracy muzeum Godziny pracy muzeum

Informujemy, iż w związku z trwającymi w Pałacu Schoena pracami związanymi z wymianą stolarki okiennej, muzeum do dnia 25 kwietnia pracować będzie od wtorku do piątku w godz. 10.00-15.00; w weekendy 10.00 - 17.00. W tym czasie zapraszamy na wystawę stałą "Polskie szkło współczesne" oraz na wystawę w małej galerii Trójkąt w Kole - do 31 marca wystawa Ewy Kozery "Nic dwa razy"; od 3 kwietnia wystawę Grupy plastycznej Relacje "Ślad czasu". Zapraszamy!

25.04.2019
GODZINY OTWARCIA W ŚWIĘTA WIELKANOCNE GODZINY OTWARCIA W ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia (piątek) muzeum będzie czynne do godz. 14.00. Podczas świąt - tj. w niedzielę 21 kwietnia oraz w poniedziałek 22 kwietnia Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu będzie nieczynne.

21.04 - 22.04.2019
Kolejna wystawa w galerii Trójkąt w Kole Kolejna wystawa w galerii Trójkąt w Kole

3 kwietnia o godz. 18.00 zapraszamy na wernisaż w naszej małej galerii Trójkąt w Kole. Prezentować swoją twórczość będzie GRUPA PLASTYCZNA RELACJE - założona w 1997 r. przez Zbigniewa Zdzienickiego, funkcjonuje jako sekcja Miejskiego Klubu im. J. Kiepury w Sosnowcu. Jej członkowie rozwijają swoje plastyczną pasję pod opieką artysty - Czesława Gałużnego. Wstęp wolny. Zapraszamy!

03.04 - 28.04.2019
W sprzedaży! Katalog W sprzedaży! Katalog "Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"

Informujemy, że nasza publikacja "Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Szkło zagłębiowskie i prasowane." jest ponownie dostępna w sprzedaży. Katalog można nabyć w cenie 120 zł, w siedzibie muzeum, jak również wysyłkowo - kontakt na wydawnictwa@muzeum.org.pl

25.03.2019
Zamknięcie ekspozycji Zamknięcie ekspozycji "Wolność"

Zamknięcie wystawy "Wolność" od 22 marca 2019 r.

22.03 - 31.03.2019
1863. Wokół powstania styczniowego 1863. Wokół powstania styczniowego

Instytut Zagłębia Dąbrowskiego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu i Stowarzyszenie "Szaniec" zapraszają w niedzielę, 17 marca godz. 15.00 na spotkanie “1863. Wokół powstania styczniowego” W ramach wydarzenia odbędzie się pokaz pamiątek z czasów powstania: militaria, dokumenty, fotografie, biżuteria patriotyczna oraz prelekcje

19.03 - 19.03.2019

Godziny otwarcia

Muzeum otwarte dla zwiedzających

  • w poniedziałek
  • nieczynne
  • Wtorek, Czwartek, Piątek 10:00 - 15:00
  • Środa, Sobota, Niedziela 10:00 - 17:00
  • Poniedziałek nieczynne

Sekretariat i administracja muzeum

  • od poniedziałku
  • do piątku
  • Od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

Bilety

W czwartki Bilety bezpłatne
7
Bilet normalny
PLN
4
Bilet ulgowy
PLN
3
Bilet grupowy (od osoby) grupa min. 10 max. 30 osób
PLN
14
Bilety rodzinny (do 4 osób)
PLN
15
Przewodnik (od grupy)
PLN
40
Lekcja muzealna (grupa do 30 osób)
PLN
60
Lekcja muzealna poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
80
Warsztaty plastyczne w muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
80
Warsztaty plastyczne poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
0
W czwartki bilety bezpłatne
PLN

Dowiedz się więcej o ulgach

I. Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2) nauczycielom akademickim, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym, "Zasłużony dla Kultury Narodowej"

5) posiadaczom kart: „Aktywny Senior 60+” i „Miej Więcej”

6) kombatantom.

II. Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);

5) dzieciom do lat siedmiu.

III. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:

1) legitymacje służbowe nauczyciela akademickiego, szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta-rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa  w  paragrafie II  pkt 2;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w paragrafie I pkt 4 i paragrafie II pkt 1 ;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;

9) Karta Aktywny Senior 60+;

10) Karta Miej Więcej;

11) dokumenty potwierdzające wiek;

12) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w paragrafach I i II do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnieniu za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty.

Propozycje naukowo-oświatowe

Działalność edukacyjna koncentruje się na współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi. Dotyczy organizacji i prowadzenia lekcji muzealnych, warsztatów plastycznych, Niedzielnych Spotkań w Muzeum, konkursów dla dzieci i młodzieży oraz wakacyjnych zajęć dla najmłodszych.

Sprawdź naszą ofertę