Wydarzenia

Konferencja naukowa Konferencja naukowa "Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami"

Zapraszamy na współorganizowaną przez nasze Muzeum konferencję naukową "Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami", która odbędzie się 20 czerwca 2016 roku (poniedziałek) w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu ul. Kilińskiego 43. Początek konferencji, godz. 10.00

20.06.2016
Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje

Piętnaście lat oczekiwania, ponad 1700 stron objętości! Monografia naszego miasta już w sprzedaży! Monumentalne dwutomowe wydawnictwo do nabycia w Pałacu Schoena w cenie 150 zł

15.06.2016
Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje

14 czerwca zapraszamy na spotkanie promujące monografię naszego miasta. Tylko w tym dniu dwutomowy "Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje" będzie można zakupić w promocyjnej cenie.

14.06.2016
Industriada w Pałacu Schoena Industriada w Pałacu Schoena

11 czerwca tego roku zapraszamy na Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, czyli popularną Industriadę. Zaplanowaliśmy dla Państwa cały szereg atrakcji.

11.06.2016
Niedzielne Spotkania ze Sztuką Niedzielne Spotkania ze Sztuką

Od 5. czerwca rozpoczynamy serię wykładów - "Niedzielnych Spotkań ze Sztuką". Cykl ten rozpocznie prezentacja Ilony Gajdy pt. "Koń, jaki jest każdy widzi - a jak widzieli konia Kossakowie?" Zapraszamy na godzinę 15:00!

05.06 - 19.06.2016
Mała Panorama Racławicka Mała Panorama Racławicka

Już 2 czerwca o godzinie 18:00 otwieramy kolejną atrakcję wystawy "Kossakowie"

02.06.2016

Bilety

Wtorek-Sobota 10:00-17:00
Niedziela 12:00-17:00
10
Bilet normalny
PLN
5
Bilet ulgowy
PLN
5
Bilet grupowy (od osoby)
PLN
20
Bilety rodzinny (do 4 osób)
PLN
15
Przewodnik (od grupy)
PLN
40
Lekcja muzealna (grupa do 30 osób)
PLN
60
Lekcja muzealna poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
60
Warsztaty plastyczne w muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
80
Warsztaty plastyczne poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
5
W soboty wystawy stałe bezpłatne; wystawy czasowe płatne
PLN

Dowiedz się więcej o ulgach

Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

  • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, bedącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowy, "Zasłużony dla Kultury Narodowej"
  • kombatantom.

Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

  • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orederem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
  • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
  • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS); 
  • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
  • dzieciom do lat siedmiu.

Propozycje naukowo-oświatowe

Działalność edukacyjna koncentruje się na współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi. Dotyczy organizacji i prowadzenia lekcji muzealnych, warsztatów plastycznych, Niedzielnych Spotkań w Muzeum, konkursów dla dzieci i młodzieży oraz wakacyjnych zajęć dla najmłodszych.

Więcej o naszej działalności

Sprawdź naszą ofertę