Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Wykład w Pałacu Schoena. Jestem boski Dali Wykład w Pałacu Schoena. Jestem boski Dali

18 lipca (czwartek) o godzinie 18.00 zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu wydarzeń towarzyszących trwającej wystawie "Salvador Dali. Boska komedia." Wykład pt. "Jestem boski Dali" poprowadzi historyk sztuki, kustosz naszego muzeum - Ilona Gajda. Zapraszamy! Wstęp wolny!

18.07.2019

Aktualności

Surrealistyczne rodzinne warsztaty plastyczne Surrealistyczne rodzinne warsztaty plastyczne

W niedzielę 14 lipca o godz. 15.00 zapraszamy na surrealistyczne warsztaty plastyczne, które odbędą się w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Podczas zajęć dzieci będą mogły wykonać instalacje inspirowaną dziełami Salvadora Dali. Wstęp wolny! Zapraszamy!

14.07.2019
W cieniu tulipanowca. Sportowe lato dla małych i dużych W cieniu tulipanowca. Sportowe lato dla małych i dużych

Od 4 do 25 lipca we wtorki i czwartki od godz. 11.00 zapraszamy na wakacyjne zajęcia dla dzieci. „W cieniu tulipanowca. Sportowe lato dla małych i dużych” – podwórkowe gry i zabawy oraz zajęcia fitness dla dzieci prowadzone przez instruktorkę - Oliwię Szeligę 4.07 gry i zabawy 9.07 zajęcia fitness 11.07 zajęcia fitness 16.07 zajęcia ruchowe 18.07 gry i zabawy 23.07 zajęcia fitness 25.07 zajęcia fitness

04.07 - 25.07.2019
Wykład w Pałacu Schoena. Kobiety w surrealizmie Wykład w Pałacu Schoena. Kobiety w surrealizmie

4 lipca (czwartek) o godzinie 18.00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu wydarzeń towarzyszących trwającej wystawie "Salvador Dali. Boska komedia." Wykład pt. "Kobiety w surrealizmie" poprowadzi Anna Dąbrowska. Zapraszamy! Wstęp wolny!

04.07.2019
Święto Bożego Ciała: Muzeum nieczynne Święto Bożego Ciała: Muzeum nieczynne

W dniu 20 czerwca 2019, w Święto Bożego Ciała, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu będzie nieczynne. W kolejne dni „długiego weekendu” zapraszamy w tradycyjnych godzinach otwarcia Muzeum: 21-22-23 czerwca - piątek, sobota, niedziela - w godzinach 10.00 - 17.00

20.06.2019
ODSZEDŁ PROFESOR ZBIGNIEW HORBOWY ODSZEDŁ PROFESOR ZBIGNIEW HORBOWY

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci jednego z największych polskich projektantów szkła. Jego lekkie i wdzięczne formy w żywych kolorach, zdobione mozolnie wypracowaną techniką „antico” na trwałe zapisały się w dziejach rodzimego dziedzictwa. W sosnowieckiej kolekcji znajduje się wiele obiektów Jego autorstwa. Odszedł wielki artysta, wspaniały człowiek i znakomity pedagog, który wychował kilkadziesiąt roczników wrocławskiej PWSSP/ASP im. Eugeniusza Gepperta. Cześć Jego pamięci.

17.06.2019
Kiedy Brynica i Przemsza łączyły - rekonstrukcja historyczna Kiedy Brynica i Przemsza łączyły - rekonstrukcja historyczna

16 czerwca świętujemy na Placu Papieskim Dzień Wolności i Solidarności. Wśród licznych atrakcji szczególnie zapraszamy o godz. 18.00 na przygotowywaną przez nasze Muzeum i Instytut Zagłębia Dąbrowskiego - rekonstrukcję historyczną upamiętniającą 100. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego.

16.06 - 16.06.2019

Godziny otwarcia

Muzeum otwarte dla zwiedzających

  • w poniedziałek
  • nieczynne
  • Wtorek, Czwartek 10:00 - 19:00
  • Środa, Piątek, Sobota, Niedziela 10:00 - 17:00
  • Poniedziałek nieczynne

Sekretariat i administracja muzeum

  • od poniedziałku
  • do piątku
  • Od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

Bilety

- -
20
Salvador Dali. Boska komedia. Bilet normalny
PLN
15
Salvador Dali. Boska komedia. bilet ulgowy
PLN
10
Salvador Dali. Boska komedia. bilet grupowy
PLN
6
Wystawa stała - bilet normalny
PLN
3
Wystawa stała - bilet ulgowy
PLN
14
Wystawa stała - bilet rodzinny (do 4 osób)
PLN
3
Wystawa stała - bilet grupowy (grupa od 10 do 30 osób)
PLN
7
Wystawa czasowa - bilet normalny
PLN
4
Wystawa czasowa - bilet ulgowy
PLN
16
Wystawa czasowa - bilet rodzinny (do 4 osób)
PLN
3
Wystawa czasowa - bilet grupowy (grupa od 10 do 30 osób)
PLN
7
Pokój zagadek - bilet grupowy
PLN
4
Pokój zagadek - bilet ulgowy
PLN
16
Pokój zagadek - bilet rodzinny (do 4 osób)
PLN
3
Pokój zagadek - bilet grupowy
PLN
20
Przewodnik (od grupy)
PLN
40
Lekcja muzealna (grupa do 30 osób)
PLN
60
Lekcja muzealna poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
80
Warsztaty plastyczne w muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
100
Warsztaty plastyczne poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
0
W czwartki bilety bezpłatne (nie dotyczy wystawy - Salvador Dali. Boska Komedia)
PLN

Dowiedz się więcej o ulgach

I. Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2) nauczycielom akademickim, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym, "Zasłużony dla Kultury Narodowej"

5) posiadaczom kart: „Aktywny Senior 60+” i „Miej Więcej”

6) kombatantom.

II. Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);

5) dzieciom do lat siedmiu.

III. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:

1) legitymacje służbowe nauczyciela akademickiego, szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta-rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa  w  paragrafie II  pkt 2;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w paragrafie I pkt 4 i paragrafie II pkt 1 ;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;

9) Karta Aktywny Senior 60+;

10) Karta Miej Więcej;

11) dokumenty potwierdzające wiek;

12) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w paragrafach I i II do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnieniu za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty.

Propozycje naukowo-oświatowe

Działalność edukacyjna koncentruje się na współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi. Dotyczy organizacji i prowadzenia lekcji muzealnych, warsztatów plastycznych, Niedzielnych Spotkań w Muzeum, konkursów dla dzieci i młodzieży oraz wakacyjnych zajęć dla najmłodszych.

Sprawdź naszą ofertę