Wydarzenia

Wykład pt. Wykład pt. "Muzy sławnych artystów"

21 września o godz 17.00 zapraszamy do Pałacu Schoena na wykład "Muzy sławnych artystów", który poprowadzi kulturoznawca, kustosz Joanna Kunysz. Spotkanie otwiera cykl wydarzeń towarzyszących trwającej wystawie "Być kobietą". Wstęp wolny! Zapraszamy!

21.09 - 21.09.2017
Zniżki dla płacących kartą ŚKUP Zniżki dla płacących kartą ŚKUP

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu wprowadza w okresie 16-22 września br. dla osób dokonujących płatności kartą ŚKUP promocyjne ceny!

16.09 - 22.09.2017
25. Europejskie Dni Dziedzictwa 25. Europejskie Dni Dziedzictwa

16 września zapraszamy do Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu na obchody tegorocznej edycji EDD, których rozpoczęcie planowane jest na godz. 12.00 W programie wiele atrakcji m.in.: gra terenowa, oprowadzanie po zespole pałacowo-parkowym, warsztaty i wykład o archeologii Sosnowca. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

16.09 - 16.09.2017
Sosnowieckie Dni Seniora Sosnowieckie Dni Seniora

Zapraszamy wszystkich seniorów! Dzisiaj dla was wstęp wolny!

12.09 - 12.09.2017
ARTYŚCI DLA HOSPICJUM - AUKCJA ARTYŚCI DLA HOSPICJUM - AUKCJA

Od 7 września w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu będzie prezentowana wystawa dzieł sztuki, przeznaczonych na aukcję, która odbędzie się 27 września o godz. 18.00. Dochód przeznaczony będzie na zakup wyposażenia powstającego hospicyjnego centrum opiekuńczego w Sosnowcu przy ul. mjr Hubala – Dobrzańskiego.

07.09 - 27.09.2017
Wystawa Wystawa "Być kobietą"

W czwartek 7 września o godz. 18.00 zapraszamy na wernisaż wystawy "Być kobietą" ukazującą Polki w szerokim kontekście kulturowym i społecznym w okresie od XIX wieku do współczesności, rolę jaką odegrały w dziejach naszego kraju, a także ich pozycję w społeczeństwie. Prezentowane dzieła sztuki przedstawiają kobiety w różnych sceneriach, ważnych momentach historycznych i czasach kryzysu. Zapraszamy!

07.09 - 29.10.2017

Nadchodzące wydarzenia

Weekend seniora z kulturą Weekend seniora z kulturą

W nadchodzący weekend (23-24 września) szczególnie gorąco zapraszamy seniorów! W ramach akcji MKiDN „60+kultura” osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia będą mogły bezpłatnie obejrzeć naszą wystawę stałą -"Polskie szkło współczesne" oraz trwającą wystawę czasową - "Być kobietą". Zapraszamy!

23.09 - 24.09.2017

Bilety

W soboty Bilety bezpłatne
7
Bilet normalny
PLN
4
Bilet ulgowy
PLN
3
Bilet grupowy (od osoby)
PLN
14
Bilety rodzinny (do 4 osób)
PLN
15
Przewodnik (od grupy)
PLN
40
Lekcja muzealna (grupa do 30 osób)
PLN
60
Lekcja muzealna poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
60
Warsztaty plastyczne w muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
80
Warsztaty plastyczne poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
0
W soboty bilety bezpłatne
PLN

Dowiedz się więcej o ulgach

Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

  • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, bedącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowy, "Zasłużony dla Kultury Narodowej"
  • kombatantom.

Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

  • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orederem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
  • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
  • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS); 
  • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
  • dzieciom do lat siedmiu.

Propozycje naukowo-oświatowe

Działalność edukacyjna koncentruje się na współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi. Dotyczy organizacji i prowadzenia lekcji muzealnych, warsztatów plastycznych, Niedzielnych Spotkań w Muzeum, konkursów dla dzieci i młodzieży oraz wakacyjnych zajęć dla najmłodszych.

Sprawdź naszą ofertę