Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Koncert pieśni patriotycznych Koncert pieśni patriotycznych

W czwartek 22 listopada o godz. 17.00 zapraszamy na kolejne z cyklu wydarzeń towarzyszących trwającej właśnie w naszym muzeum wystawy pt.: "Droga do niepodległej" - koncert pieśni patriotycznych "Dla Niepodległej" przygotowany przez Państwowe Policealne Studium Zawodowe Wokalno-Baletowe w Gliwicach. Wstęp wolny!

22.11.2018

Aktualności

Konferencja naukowa Konferencja naukowa "Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim"

Program konferencji naukowej zorganizowanej w 100-lecie odzyskania niepodległości LISTOPAD 1918 ROKU W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM 15/11/2018 g.10.00

15.11 - 15.01.2018
Obchody Święta Niepodległości i godziny pracy muzeum Obchody Święta Niepodległości i godziny pracy muzeum

Szanowni Państwo! Informujemy, że 11 oraz 12 listopada Muzeum będzie nieczynne. Natomiast gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w miejskich obchodach jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym szczególnie odsłonięcia pomnika Aleksego Bienia w Parku Sieleckim.

11.11 - 12.11.2018
Zapraszamy na wystawę! Zapraszamy na wystawę!

Wczoraj odbył się wernisaż pt. "Droga do Niepodległej. Listopad 1918 w Sosnowcu", w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości. ️Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować osobom, muzeom i instytucjom, które udostępniły nam eksponaty i dokumenty na wystawę, a szczególnie pani Alinie Bień-Dudzińskiej, Archiwum Narodowemu w Krakowie, Muzeum Śląskiemu w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, panu Grzegorzowi Onyszko. Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze muzeum!

09.11.2018
Droga do Niepodległej. Listopad 1918 w Sosnowcu Droga do Niepodległej. Listopad 1918 w Sosnowcu

8 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na otwarcie wystawy "Droga do Niepodległej. Listopad 1918 w Sosnowcu" zorganizowanej z okazji 100. rocznicy odzyskania wolności.

08.11 - 30.12.2018
Droga do niepodległej w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach Droga do niepodległej w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach

5 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w holu Sejmiku Województwa Śląskiego, na ulicy Ligonia 47 w Katowicach, otwarta zostanie wystawa Droga do Niepodległej - z okazji 100. rocznicy odzyskania wolności, poświęcona wydarzeniom listopada 1918 r. w Zagłębiu. Wystawa prezentuje wydarzenia z jesieni 1918 r. i ma na celu uświadomienie, że od pierwszych dni listopada Zagłębie Dąbrowskie było jednym z pierwszych ośrodków odradzającego się państwa polskiego.

05.11.2018
Dzień Zaduszny - wspominamy wszystkich zmarłych Dzień Zaduszny - wspominamy wszystkich zmarłych

Dziś większość z nas odwiedzi cmentarze, by zapalić znicz i wspomnieć osoby nam bliskie, których nie ma już z nami. Podobnie w naszym muzeum, które traktujemy nie tylko jako miejsce pracy, a ludzi w nim pracujących nie tylko jako współpracowników. Wspominamy zatem zmarłego w listopadzie ubiegłego roku Zbigniewa Studenckiego - założyciela i pierwszego dyrektora Muzeum w Sosnowcu, które prowadził przez 30 lat.

02.11.2018

Godziny otwarcia

Muzeum otwarte dla zwiedzających

  • w poniedziałek
  • nieczynne
  • Wtorek, Czwartek 10:00 - 19:00
  • Środa, Piątek, Sobota, Niedziela 10:00 - 17:00
  • Poniedziałek nieczynne

Sekretariat i administracja muzeum

  • od poniedziałku
  • do piątku
  • Od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

Bilety

W czwartki Bilety bezpłatne
7
Bilet normalny
PLN
4
Bilet ulgowy
PLN
3
Bilet grupowy (od osoby) grupa min. 10 max. 30 osób
PLN
14
Bilety rodzinny (do 4 osób)
PLN
15
Przewodnik (od grupy)
PLN
40
Lekcja muzealna (grupa do 30 osób)
PLN
60
Lekcja muzealna poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
80
Warsztaty plastyczne w muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
80
Warsztaty plastyczne poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
0
W czwartki bilety bezpłatne
PLN

Dowiedz się więcej o ulgach

I. Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2) nauczycielom akademickim, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym, "Zasłużony dla Kultury Narodowej"

5) posiadaczom kart: „Aktywny Senior 60+” i „Miej Więcej”

6) kombatantom.

II. Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);

5) dzieciom do lat siedmiu.

III. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:

1) legitymacje służbowe nauczyciela akademickiego, szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta-rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa  w  paragrafie II  pkt 2;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w paragrafie I pkt 4 i paragrafie II pkt 1 ;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;

9) Karta Aktywny Senior 60+;

10) Karta Miej Więcej;

11) dokumenty potwierdzające wiek;

12) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w paragrafach I i II do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnieniu za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty.

Propozycje naukowo-oświatowe

Działalność edukacyjna koncentruje się na współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi. Dotyczy organizacji i prowadzenia lekcji muzealnych, warsztatów plastycznych, Niedzielnych Spotkań w Muzeum, konkursów dla dzieci i młodzieży oraz wakacyjnych zajęć dla najmłodszych.

Sprawdź naszą ofertę