Wydarzenia

Aktualności

Dotacja na festyn Dotacja na festyn

Z przyjemnością dzielimy się z wami dobrą informacją. Nasz wniosek o dotację ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020” został rozpatrzony pozytywnie. Co za tym idzie - we wrześniu urządzamy imprezę! 20 września przygotujemy festyn tematyczny z okazji 35-lecia Muzeum, którego celem będzie przywołanie pamięci o właścicielach rezydencji – rodzinie Schoenów,

21.05.2020
Otwieramy muzeum! Otwieramy muzeum!

Od soboty rusza nasze muzeum! W tym roku mająca mieć miejsce Noc Muzeów została odwołana, ale my realizujemy swoją misję i otwieramy się dla was. W sobotę 16 maja wstęp wolny! Od 10.00 do 19.00 zapraszamy do zwiedzenia naszego muzeum, wystawy malarstwa Zbigniewa Blukacza oraz nowej ekspozycji na wystawie stałej szkła współczesnego.

16.05.2020
Przepływ - wystawa malarstwa Zbigniewa Blukacza Przepływ - wystawa malarstwa Zbigniewa Blukacza

W sobotę 16 maja po dwóch miesiącach Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu otwiera się dla zwiedzających! Na początku zapraszamy na wyjątkową ekspozycję wspaniałego malarstwa! Wystawa „Przepływ/Flow. Zbigniew Blukacz – malarstwo” to wielka uczta dla oka. Jej wernisaż miał odbyć się 12 marca, niestety w związku ze stanem epidemii ani przez jeden dzień nie była udostępniona dla zwiedzających.

16.05 - 02.08.2020
Wystawa Sosnowieckie Ofiary Zbrodni Katyńskiej Wystawa Sosnowieckie Ofiary Zbrodni Katyńskiej

Od dzisiaj przed Centrum Informacji Miejskiej oraz przed naszym muzeum możecie obejrzeć wystawę przygotowaną przez Instytut Zagłębia Dąbrowskiego, a poświęconą sosnowieckim ofiarom zbrodni katyńskiej.. Chcemy przypomnieć chociaż część pomordowanych spośród ponad 200 osób urodzonych w Sosnowcu lub prowadzących w naszym mieście działalność zawodową i społeczną, którzy spoczywają w Katyniu, Piatichatkach pod Charkowem i Miednoje.

15.05.2020
WESOŁYCH ŚWIĄT! WESOŁYCH ŚWIĄT!

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy dyrekcja i pracownicy Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.

12.04.2020
Zagłębie tajemnic na YouTube Zagłębie tajemnic na YouTube

Zapraszamy na nasz kanał YouTube, na którym prezentujemy materiały naszego muzeum. Zaczynamy cyklem filmów "Zagłębie tajemnic", w którym prof. Dariusz Nawrot opowiada o ciekawostkach historycznych związanych z Sosnowcem i naszym regionem.

07.04.2020

Godziny otwarcia

Muzeum otwarte dla zwiedzających

  • w poniedziałek - nieczynne
  • czwartek - wstęp wolny
  • Wtorek, Czwartek 10:00 - 19:00
  • Środa, Sobota, Niedziela 10:00 - 17:00
  • Poniedziałek nieczynne

Sekretariat i administracja muzeum

  • od poniedziałku
  • do piątku
  • Od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

Bilety

- -
8
Bilet normalny
PLN
5
Bilet ulgowy
PLN
16
Bilet rodzinny (do 4 osób)
PLN
3
Bilet grupowy (grupa od 10 do 30 osób)
PLN
20
Przewodnik (od grupy)
PLN
40
Lekcja muzealna (grupa do 30 osób)
PLN
60
Lekcja muzealna poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
80
Warsztaty plastyczne w muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
100
Warsztaty plastyczne poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
0
W czwartek wstęp bezpłatny na wszystkie wystawy
PLN

Dowiedz się więcej o ulgach

I. Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli

i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) nauczycielom akademickim, szkół podstawowych, średnich, artystycznych, nauczycielom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym, "Zasłużony dla Kultury Narodowej"

5) posiadaczom karty „Aktywny Senior 60+”

6) posiadaczom karty „Miej Więcej” (obowiązuje bilet grupowy)

7) posiadaczom "Karty Nowego Mieszkańca"

8) kombatantom

 

II. Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);

5) dzieciom do lat siedmiu.

 

III. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp

do muzeum są:

 

1) legitymacje służbowe nauczyciela akademickiego, szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta-rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa  w  paragrafie II  pkt 2;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w paragrafie I pkt 4 i paragrafie II pkt 1;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;

9) Karta Aktywny Senior 60+;

10) Karta Miej Więcej;

11) Karta Nowego Mieszkańca;

12) dokumenty potwierdzające wiek;

13) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w paragrafach I i II do korzystania z ulgi lub zwolnienia

z opłaty za wstęp do muzeum w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnieniu za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty.

Propozycje naukowo-oświatowe

Działalność edukacyjna koncentruje się na współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi. Dotyczy organizacji i prowadzenia lekcji muzealnych, warsztatów plastycznych, Niedzielnych Spotkań w Muzeum, konkursów dla dzieci i młodzieży oraz wakacyjnych zajęć dla najmłodszych.

Sprawdź naszą ofertę