Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Sztuka czytania Sztuka czytania

26 lutego o godz. 18.00 zapraszamy do czytelni Biblioteki Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego na spotkanie pt.: "Szkło - ikona polskiego designu?" zorganizowanego wokół wydanego przez Pałac Schoena katalogu zbiorów szkła z naszej kolekcji. Wstęp wolny.

26.02 - 26.02.2019

Aktualności

Ferie w Muzeum - Bal karnawałowy w Pałacu Schoena Ferie w Muzeum - Bal karnawałowy w Pałacu Schoena

Dzieci i młodzież zapraszamy do skorzystania z oferty Muzeum na ferie zimowe 2019! 12 lutego, godz. 11.00 - Tradycyjne akcesoria balowe - warsztaty plastyczne 14 lutego, godz. 11.00 - Zabawa karnawałowa z poczęstunkiem 19 lutego, godz. 11.00 - Maski balowe - mini zoo - warsztaty plastyczne 21 lutego, godz. 11.00 - Zabawa karnawałowa z poczęstunkiem Wstęp wolny!

14.02 - 21.02.2019
Drodzy Mieszkańcy Sosnowca! Drodzy Mieszkańcy Sosnowca!

Muzeum w Sosnowcu Was potrzebuje! W związku z przypadającą 14 czerwca 2019 roku 20. rocznicą wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na terenie Diecezji Sosnowieckiej, przygotowujemy wystawę, której celem będzie przypomnienie tego ważnego dla miasta wydarzenia. Zwracamy się zatem do Was z gorącą prośbą o zgłaszanie się do Muzeum celem utrwalenia na taśmie filmowej Waszych wspomnień z wizyt św. Jana Pawła II w Sosnowcu. Kontakt: 32 363 45 17, historia@muzeum.org.pl; kultura@muzeum.org.pl

01.02.2019
Wernisaż wystawy Wernisaż wystawy "Wolność" XXI Sosnowieckich Spotkań Artystycznych

W czwartek - 24 stycznia - o godz. 18.00 zapraszamy na wernisaż wystawy prezentującej prace uczestników 21. Sosnowieckich Spotkań Artystycznych, których hasłem przewodnim była WOLNOŚĆ! Spotkania organizowane już ponad 20 lat są stałym punktem kalendarza kulturalnego regionu. Integrują lokalne środowisko artystów, łączą pokolenia, inspirują artystyczne przyjaźnie. Na wernisaż - wstęp wolny! Zapraszamy!

24.01.2019
Pierwsza wystawa w nowej galerii Pierwsza wystawa w nowej galerii

16 stycznia o godz. 17.00 zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Julii Karasiewicz inaugurujący otwarcie galerii Trójkąt w Kole. Na ekspozycji będzie można obejrzeć cykl prac powstałych podczas podróży autorki po Iranie. Wstęp wolny. Zapraszamy!

16.01 - 24.02.2019
„TRÓJKĄT W KOLE” Nowa Galeria w Nowym Roku! „TRÓJKĄT W KOLE” Nowa Galeria w Nowym Roku!

Już od stycznia 2019 roku Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu otwiera nową galerię „Trójkąt w kole”. Jej nazwa odwołuje się do marki przędzy produkowanej w Zakładach Włókienniczych C.G. Schön – pionierów i potentatów branży włókienniczej, dawnych właścicieli pałacu. Nowa przestrzeń wystawiennicza jest otwarta dla wszystkich, a szczególnie dla mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego: artystów, kolekcjonerów, także stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Zapraszamy do współpracy!

01.01.2019
Wesołych Świąt! Wesołych Świąt!

Święta Bożego Narodzenia zatrzymują nas na chwilę, dając radość ze spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Są też czasem podsumowania kończącego się roku. Dla nas był to czas bardzo pracowity, ale też niezwykle owocny. Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie równie pomyślny. Życzymy wam wielu radości z realizacji ambitnych planów w 2019 r., a w wigilijny wieczór - spokoju i wytchnienia. Pracownicy Pałacu Schoena wraz z dyrektorem Pawłem Duszą.

24.12.2018

Godziny otwarcia

Muzeum otwarte dla zwiedzających

  • w poniedziałek
  • nieczynne
  • Wtorek, Czwartek, Piątek 10:00 - 15:00
  • Środa, Sobota, Niedziela 10:00 - 17:00
  • Poniedziałek nieczynne

Sekretariat i administracja muzeum

  • od poniedziałku
  • do piątku
  • Od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

Bilety

W czwartki Bilety bezpłatne
7
Bilet normalny
PLN
4
Bilet ulgowy
PLN
3
Bilet grupowy (od osoby) grupa min. 10 max. 30 osób
PLN
14
Bilety rodzinny (do 4 osób)
PLN
15
Przewodnik (od grupy)
PLN
40
Lekcja muzealna (grupa do 30 osób)
PLN
60
Lekcja muzealna poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
80
Warsztaty plastyczne w muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
80
Warsztaty plastyczne poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
0
W czwartki bilety bezpłatne
PLN

Dowiedz się więcej o ulgach

I. Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2) nauczycielom akademickim, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym, "Zasłużony dla Kultury Narodowej"

5) posiadaczom kart: „Aktywny Senior 60+” i „Miej Więcej”

6) kombatantom.

II. Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);

5) dzieciom do lat siedmiu.

III. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:

1) legitymacje służbowe nauczyciela akademickiego, szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta-rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa  w  paragrafie II  pkt 2;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w paragrafie I pkt 4 i paragrafie II pkt 1 ;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;

9) Karta Aktywny Senior 60+;

10) Karta Miej Więcej;

11) dokumenty potwierdzające wiek;

12) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w paragrafach I i II do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnieniu za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty.

Propozycje naukowo-oświatowe

Działalność edukacyjna koncentruje się na współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi. Dotyczy organizacji i prowadzenia lekcji muzealnych, warsztatów plastycznych, Niedzielnych Spotkań w Muzeum, konkursów dla dzieci i młodzieży oraz wakacyjnych zajęć dla najmłodszych.

Sprawdź naszą ofertę