Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Kiedy Brynica i Przemsza łączyły - rekonstrukcja historyczna Kiedy Brynica i Przemsza łączyły - rekonstrukcja historyczna

16 czerwca świętujemy na Placu Papieskim Dzień Wolności i Solidarności. Wśród licznych atrakcji szczególnie zapraszamy o godz. 18.00 na przygotowywaną przez nasze Muzeum i Instytut Zagłębia Dąbrowskiego - rekonstrukcję historyczną upamiętniającą 100. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego.

19.06.2019
Wykład w Pałacu Schoena. Kobiety w surrealizmie Wykład w Pałacu Schoena. Kobiety w surrealizmie

4 lipca (czwartek) o godzinie 18.00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu wydarzeń towarzyszących trwającej wystawie "Salvador Dali. Boska komedia." Wykład pt. "Kobiety w surrealizmie" poprowadzi Anna Dąbrowska. Zapraszamy! Wstęp wolny!

04.07.2019
Wykład w Pałacu Schoena. Jestem boski Dali Wykład w Pałacu Schoena. Jestem boski Dali

18 lipca (czwartek) o godzinie 18.00 zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu wydarzeń towarzyszących trwającej wystawie "Salvador Dali. Boska komedia." Wykład pt. "Jestem boski Dali" poprowadzi historyk sztuki, kustosz naszego muzeum - Ilona Gajda. Zapraszamy! Wstęp wolny!

18.07.2019

Aktualności

Wystawa Wystawa "A może morze"

Zapraszamy 14 czerwca o godz. 17.00 na otwarcie wystawy prac dzieci z Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu. Wystawa nosi tytuł "A może morze" i będzie można ją oglądać w galerii Trójkąt w Kole do 14 lipca. Zapraszamy!

14.06 - 14.04.2019
Wykład w Pałacu Schoena. Salvador Dali - geniusz czy hochsztapler Wykład w Pałacu Schoena. Salvador Dali - geniusz czy hochsztapler

13 czerwca (czwartek) o godzinie 18.00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu wydarzeń towarzyszących trwającej wystawie "Salvador Dali. Boska komedia." Wykład pt. "Salvador Dali - geniusz czy hochsztapler" - o życiu i twórczości artysty opowie Joanna Kunysz. Zapraszamy! Wstęp wolny!

13.06.2019
W wieku 73 lat zmarł Jan Szot W wieku 73 lat zmarł Jan Szot

W czwartek 13 czerwca o godz. 12:00 odbędzie się pogrzeb Jana Szota, byłego prezesa Zagłębia Sosnowiec. Był on również przez wiele lat członkiem rady programowej naszego muzeum oraz wspierał jego działalność. Uroczystości pogrzebowe z udziałem m.in. władz Zagłębia odbędą się w kościele parafialnym przy Alei Mireckiego. Dyrekcja i pracownicy Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu składają rodzinie i przyjaciołom zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.

13.06.2019
Konkurs historyczny - Konkurs historyczny - "Sosnowiec - moje miasto. O puchar przewodniczącego rady miejskiej"

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do konkursu historycznego "Sosnowiec - moje miasto" o Puchar Przechodni Przewodniczącego Rady Miejskiej, dla młodzieży szkolnej z terenu Sosnowca. Więcej informacji w regulaminie dostępnym do pobrania na naszej stronie w zakładce: O MUZEUM \ Media - Dokumenty do pobrania. UWAGA: Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH ULEGŁ ZMIANIE TERMIN KONKURSU! KONKURS ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 CZERWCA (CZWARTEK) 2019 r. o GODZ. 10.00 TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA W DNIU 24 MAJA 2019 r

13.06 - 13.06.2019
Industriada #INDUbal Industriada #INDUbal

9 czerwca zapraszamy do naszego muzeum na atrakcje towarzyszące tegorocznej Industriadzie. W zabytkowych wnętrzach pałacu - w ramach industriadowego INDUbalu - odbędzie się "Niedziela u przemysłowca". W programie m.in. pokaz strojów z epoki, tańców oraz koncert. Zapraszamy!

09.06 - 09.06.2019
Tydzień dziecka Tydzień dziecka

Dzień Dziecka w Sosnowcu trwa 7 dni! Muzeum w Sosnowcu także przygotowuje zajęcia w trakcie tegorocznego Tygodnia Dziecka. W środę 29 maja od godz. 16.00 zapraszamy na surrealistyczne warsztaty plastyczne, które odbędą się na Górce Środulskiej. Podczas zajęć dzieci będą mogły wykonać instalacje inspirowaną dziełami Salvadora Dali.

29.05 - 29.05.2019

Godziny otwarcia

Muzeum otwarte dla zwiedzających

  • w poniedziałek
  • nieczynne
  • Wtorek, Czwartek 10:00 - 19:00
  • Środa, Piątek, Sobota, Niedziela 10:00 - 17:00
  • Poniedziałek nieczynne

Sekretariat i administracja muzeum

  • od poniedziałku
  • do piątku
  • Od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

Bilety

- -
20
Salvador Dali. Boska komedia. Bilet normalny
PLN
15
Salvador Dali. Boska komedia. bilet ulgowy
PLN
10
Salvador Dali. Boska komedia. bilet grupowy
PLN
6
Wystawa stała - bilet normalny
PLN
3
Wystawa stała - bilet ulgowy
PLN
14
Wystawa stała - bilet rodzinny (do 4 osób)
PLN
3
Wystawa stała - bilet grupowy (grupa od 10 do 30 osób)
PLN
7
Wystawa czasowa - bilet normalny
PLN
4
Wystawa czasowa - bilet ulgowy
PLN
16
Wystawa czasowa - bilet rodzinny (do 4 osób)
PLN
3
Wystawa czasowa - bilet grupowy (grupa od 10 do 30 osób)
PLN
7
Pokój zagadek - bilet grupowy
PLN
4
Pokój zagadek - bilet ulgowy
PLN
16
Pokój zagadek - bilet rodzinny (do 4 osób)
PLN
3
Pokój zagadek - bilet grupowy
PLN
20
Przewodnik (od grupy)
PLN
40
Lekcja muzealna (grupa do 30 osób)
PLN
60
Lekcja muzealna poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
80
Warsztaty plastyczne w muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
100
Warsztaty plastyczne poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
0
W czwartki bilety bezpłatne (nie dotyczy wystawy - Salvador Dali. Boska Komedia)
PLN

Dowiedz się więcej o ulgach

I. Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2) nauczycielom akademickim, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym, "Zasłużony dla Kultury Narodowej"

5) posiadaczom kart: „Aktywny Senior 60+” i „Miej Więcej”

6) kombatantom.

II. Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);

5) dzieciom do lat siedmiu.

III. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:

1) legitymacje służbowe nauczyciela akademickiego, szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta-rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa  w  paragrafie II  pkt 2;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w paragrafie I pkt 4 i paragrafie II pkt 1 ;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;

9) Karta Aktywny Senior 60+;

10) Karta Miej Więcej;

11) dokumenty potwierdzające wiek;

12) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w paragrafach I i II do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnieniu za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty.

Propozycje naukowo-oświatowe

Działalność edukacyjna koncentruje się na współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi. Dotyczy organizacji i prowadzenia lekcji muzealnych, warsztatów plastycznych, Niedzielnych Spotkań w Muzeum, konkursów dla dzieci i młodzieży oraz wakacyjnych zajęć dla najmłodszych.

Sprawdź naszą ofertę